Svar på kritiken kring Björkbacken

Södra Sandby Ledningsgruppen har nu svarat på föräldrakritiken mot flyttningen av verksamheten vid Björkbackens förskola till Nyponbacken i höst.

Beslutet står fast men ledningsgruppen har tagit till sig kritiken mot hur informationen om förändringarna hanterats och informationsprocessen ska utvärderas.
Ärendet är inte aktuellt för beslut av barn- och skolnämnd Lund Öster men vid sitt möte i februari, då den fick information om tjänstemannabeslutet, beslöt nämnden om återremiss, med uppdrag till arbetsutskottet att diskutera frågan med ansvariga tjänstemän.
Det har sedan skett och förvaltningen föreslår nu att nämnden vid sitt sammanträde i nästa vecka ska godkänna den information som lämnats, och även godkänna yttrandet över skrivelsen från föräldrarna.

Skriftlig information till berörda föräldrar gick ut först efter att nämnden och personalen informerats, och föräldrar har lämnat en protestskrivelse till nämnden där utgångspunkter och analys ifrågasattes.

Ledningsgruppens pekade inför beslutet på det vikande antalet förskolebarn i Södra Sandby, något som kräver översyn av organisationen. I kön till förskoleplats fram till årsskiftet fanns i början av året 24 barn samtidigt som 98 barn i höst övergår från förskola till förskoleklass.
Syftet med lösningen är att verksamheten ska vara oförändrad och ha samma personal men bedrivas på annan plats. Lösningen är utifrån förutsättningarna den minst smärtsamma, enligt ledningsgruppen. Alternativet hade varit att splittra barn- och personalgrupper.
Följden blir också ökad personaltäthet och samordningsvinster som förbättrar ekonomin.
Samtidigt kan byggnaden Björkbacken, efter viss anpassning, i stället användas för förskoleklassverksamhet, och därmed kan en hyrd paviljong avyttras.

Dagens fråga

Fick du din valda semesterperiod i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×