Stopp för bostadsrätter

MALMÖ Sen 2016 har Malmö stad köpt in 56 bostadsrätter för att kunna ta emot de kommunplacerade asylsökande som staten har tilldelat staden. Nu sätter kommunledningen stopp för inköp av fler bostäder.

– Situationen har förändrats varför vi inte tycker att det är rimligt att köpa in fler bostadsrätter för att klara av mottagandet, säger kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hon pekar på flera faktorer som är orsaken till det som den politiska oppositionen i Malmö kallar en ”kovändning”, men ändå går på deras linje.
– Färre asylsökande har blivit placerade i Malmö än det var planerat. 660 personer var det sagt för 2017 men det blev bara 408, förklarar Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Dessutom kom i förra veckan Svensk mäklarstatistik med nya siffror som pekar på att priserna för bostadsrätter i centrala Malmö har stigit med 19 procent och för hela Malmö med 17 procent.
– Efterfrågan på bostadsrätter är stor i Malmö och marknaden är hetare än någonsin. Därför ska vi inte bidra till att priserna höjs ytterligare, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Istället vill hon att fastighetskontoret ska söka efter tomma kontorslokaler som går att bygga om till bostäder. Modulbostäder kan också bli aktuellt, som man redan har byggt i stan.
Däremot förnekar hon att Malmö stad skulle ha anlitat en av mäklarfirmorna för att dammsuga stan på lämpliga bostadsrätter för nyanlända.
– Det handlar inte heller om att de får bo gratis. När kommunen köper bostadsrätterna hyr de ut lägenheterna till nyanlända och även unga bostadslösa.
Bostadsrättsinköpen utgör också en liten del av de så kallade sociala lägenheterna som Malmö enligt lagen måste införskaffa.

– De bostadsrätter som har köpts in utgör bara en procent av de cirka 7 000 bostäder som vi har införskaffat för grupperna med speciella behov. Målet är att de ska flytta vidare till en egen bostad så fort som det är möjligt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Hon har tagit upp saken med tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S), som stödjer hennes åsikter. Eventuellt tas den nya policyn upp i tekniska nämnden.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×