Svaleboskolan kan få nytt skolkök. Foto: TT/Arkiv

Nybygge på Svaleboskolan

Veberöd Rivning av både kök och matsal och sedan nybygge på samma plats. Det är det förslag som nu är aktuellt för Svaleboskolan.

Alternativet har förts fram av Lundafastigheter, efter utredning av totalt fem, och nu har även barn- och skolförvaltning Lund öster ställt sig bakom det.
Beslut om att gå vidare till kommunstyrelsen väntas vid barn- och skolnämndens möte nästa vecka.
Projektet beräknas kosta 38,3 miljoner kronor, inklusive rivning, återställning av den gamla gymnastiksalen som idag utnyttjas som matsal samt kostnaden för provisoriska lösningar under byggtiden.
I bästa fall kan byggstart ske i början av 2018 och genomförandet beräknas sedan ta cirka ett och ett halvt år.

Problemen i Svaleboskolans kök har påtalats i över tio år. Det handlar bland annat om dålig ventilation och varmvattenförsörjning samtidigt som det finns fukt i väggarna sedan det regnat in.

Kapaciteten, på 900 portioner per dag, räcker heller inte till för de framtida behoven när eleverna blir fler, och sak samma gäller för matsalarna.
I det nya köket ska det kunna lagas 1 100 portioner om dagen, med viss flexibilitet uppåt, samtidigt som matsalen får drygt 320 platser att utnyttjas för tre sittningar.
Den nuvarande har cirka 175 platser och dessutom finns cirka 100 i den tidigare gymnastiksalen som de senaste åren använts som matsal för de mindre barnen – en lösning som inte anses tillfredsställande.
Att Lundafastigheter och förvaltningen bestämt sig för det aktuella alternativet förklaras bland annat med det centrala läget och att en ny byggnad skapar god och säker miljö samtidigt som driftskostnaderna blir lägre.
Dessutom påverkas inte uteytorna och ljusförhållanden i andra byggnader, något som blivit följden vid bygge på en i dag tom yta mellan G-byggnaden och biblioteket – ett av de fem alternativen.
Om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler, som ingår i två av alternativen, hade inneburit att riskkonstruktioner funnits kvar, liksom ljudmiljöproblemen.

Ett annat alternativ var att riva byggnad F, som används som fritidsgård och av föreningslivet, och bygga där – med fritidslokaler på ett andra våningsplan.
Men F-byggnadens goda skick talar mot en rivning och den lösningen skulle också bli dyrare.

Nackdelen med det alternativ som nu föreslås är att det krävs tillfälliga lösningar, med moduler, under byggtiden. Maten kommer troligen att tas från Järnåkraköket i Lund.
I projektet ingår även att den gamla gymnastiksalen – nu tillfällig matsal – anpassas för användning till annan skolverksamhet.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×