Havskristallen får inget skadestånd

VELLINGE Domen i turerna om det nedlagda hotellbygget Havskristallen blev en framgång för Vellinge kommun. Havskristallens talan ogillas. Bolaget som stämt kommunen på 37 miljoner kronor ska betala kommunens rättegångskostnader på drygt en miljon kronor.

Malmö tingsrätt meddelade dom i målet under fredagen. Havskristallen är namnet på den hotell- och spaanläggning som skulle byggas vid Nyckelhålstomten i Höllviken.
2008 beviljades ett bygglov som efter överklagande vann laga kraft 2010. Parterna kom sedan överens om att målsättningen var att byggstart skulle ske under 2011, dock senast 2012.

I domen konstaterar Malmö tingsrätt att Havskristallen inte påbörjade arbetena i enlighet med markanvisningsavtalet. Istället började man planera för ett större projekt med bostäder.
Vellinge kommun ställde sig negativ till det nya projektet. I april 2013 meddelade Vellinge kommun att man hävde markanvisningsavtalet. Detta menar man att man gjort i enlighet med de avtalade förutsättningarna. Tingsrätten delar den uppfattningen och anser att det är klarlagt att Havskristallen inte tillträdde fastigheten inom de 24 månader som angavs i avtalet.

Havskristallen menar att hävningen skett för sent och ville ha ersättning för sina kostnader, i första hand 37 miljoner kronor. Man har förklarat att man fått utfästelser om att hävningsklausulen inte skulle användas.
Tingsrätten konstaterar i domen att varken kommunstyrelsens ordförande eller en tjänsteman kan lämna en sådan bindande utfästelse.
Uppgifterna får istället ses som allmänna uttalanden från de berörda personernas sida. Kommunen kan därför inte anses ha lämnat någon utfästelse till Havskristallen om att någon hävning av markanvisningsavtalet skulle ske. Domen kan överklagas.

Nyhetsbrev

×