Lets go var namnet på aktivitetshus som nu ska rivas till förmån för bostäder.ARKIVBILD

Bostäder för hemlösa på gång i Limhamn

MALMÖ Tidigare låg här ett aktivitetshus och en restaurang. Nu planerar fastighetsägaren att bygga 137 lägenheter för hemlösa och ett LSS-servicehus i kvarteret Spiran i Limhamn.

– Sen jag stängde anläggningen har jag hela tiden haft planer på att bygga bostäder på tomten. Det är på tiden att förhoppningsvis blir av, säger Tommy Månsson på Skånska Strand AB.

Redan 2015 godkändes detaljplanen för kvarteret, som innebär att det man får bygga bostäder i kvarteret Spiran 1 och 2.
I den bygglovsansökan som lämnades in i veckan till stadsbyggnadskontoret söker fastighetsägaren rivningslov för den befintliga byggnaden, som stängdes för 3-4 år sen.
Anläggningen, som består av flera sexkantiga byggnader, var igång i tio år och här fanns bland annat bowlingbanor, äventyrsgolf och en golfsimulator, festlokal samt en bar som blev en mini-Tahonga.
Tillsammans med sociala resursförvaltningen har Tommy Månsson sen planerat för två nya flerbostadshus i på tomten.

12 nya lägenheter är tänkt inrymmas i ett LSS-boende med servicefunktioner för personer med någon form av funktionshinder.
– Exakt vilken grupp det handlar om som ska bo i lägenheterna är inte bestämt i nuläget men kommunen har ett stort behov av fler LSS-platser, berättar Anette Ahlström på Malmö stads lokalförsörjningsavdelning.
I den andra nya byggnaden är det enligt bygglovet tänkt att finnas 137 hyresrätter för Malmöbor som är bostadslösa.

– Det är en grupp som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av att de saknar jobb, har betalningsanmärkningar eller andra hinder för att få ett förstahandskontrakt, förklarar Anette Ahlström.
Hon poängterar att det inte handlar om bostadslösa människor som har ett drogmissbruk och att det är Malmö stad som hyr lägenheterna.
– Sen ska varje lägenhetsinnehavare skriva ett avtal med Malmö stad. Tanken är att om det fungerar bra ska de slussas ut till en lägenhet med ett eget kontrakt på sikt, säger Anette Ahlström.
I bygglovsansökan ingår också 69 nya parkeringsplatser samt 2015 cykelplatser.

I kvarteret Spiran 1 finns även kontorslokaler för Limhamn/Hyllie förskoleförvaltning samt en bostad, som fastighetsägaren har.
Ytterligare 100 bostäder i flerfamiljshus planeras byggas i kvarteret bredvid av en annan bostadsaktör.
På sikt vill Malmö stad ersätta hela industriområdet längs med Kalkbrottsgatan och Annetorpsleden med bostäder.
Krossverksgatan är också tänkt att bli ny huvudgata in mot Limhamns centrum.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×