Kommunens mål är att anhörigbidraget inte ska ges mer. Nu ska man undersöka möjligheterna att fasa ut bidraget. 8FOTO:TT/JESSICA GOW

Anhörigbidraget kan snart ryka för gott

ESLÖV När vård- och omsorgsnämnden skulle se över anhörigbidraget valde man att skicka tillbaka ärendet. Men målsättningen står fast, menar nämndens ordförande Tony Hansson (S).
- Intentionen är att ta bort bidraget.

I dagsläget får mellan 23 och 40 kommuninvånare det så kallade anhörigbidraget från kommunen, som kan beviljas när man vårdar eller hjälper en närstående som till exempel är långvarigt sjuk.
Bidraget ligger på en nivå som varierar mellan 1 000 kronor och 3 000 kronor per månad. Den sammanlagda kostnaden för kommunen ligger på drygt 880 000 kronor per år. När vård- och omsorgsnämnden under sitt senaste möte skulle se över bidraget var förslaget att ta bort det.

Men något beslut fattades inte eftersom det uppstod en diskussion om hur man ska göra med de personer som redan har ett anhörigbidrag beviljat.
Nämnden valde istället att återremittera ärendet så att tjänstemännen kan fundera på vilka lösningar som kan vara bäst.
– De ska titta på lämpligare vägar, som att man kanske fasar ut bidraget, säger nämndens ordförande, Tony Hansson (S).
Han gör däremot klart att målsättningen ligger fast.
– Intentionen är att ta bort bidraget. Vi kommer att ta bort det, men på ett effektivare sätt.
Tony Hansson påpekar att kommunerna inte har någon lagstadgad skyldighet att betala ut anhörigbidrag. När man sett sig om för att se hur andra kommuner gör har det visat sig att majoriteten av landets kommuner inte erbjuder anhörigbidrag. År 2010 var det bara åtta kommuner i Skåne som erbjöd bidraget, uppger han.
– Det är fler och fler som avvecklat anhörigbidraget.

Det har även visat sig att anhörigbidraget innebär flera utmaningar och svårigheter. Det kan finnas en risk för isolering när någon vårdar en anhörig i hemmet, det är svårt att följa upp bidraget och det kan vara svårt att bedöma lämpligheten hos den som vårdar, ger Tony Hansson som exempel.
Han påpekar också att det i dagsläget redan finns många andra typer av möjliga stöd som underlättar för anhöriga.
Bland annat genom att kommunen kan erbjuda korttidsboende, ledsagarservice, växelomsorg och larm. Dessutom finns det flera andra möjligheter till stöd och kontakt genom bland annat demenssjuksköterskan, Mötesplats Karidal och anhörigkonsulten.
Tony Hansson har förståelse för att det kan bli kännbart för dem som har anhörigbidraget om det tas bort.
– Det är klart att det påverkar den enskildes ekonomi.
Men han påminner på nytt om att kommunerna inte har någon skyldighet enligt lag att erbjuda bidraget.
– De som haft bidraget får vara glada att vi haft det.

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×