Hans Frank (L) har fått utstå kritik för avtalen med Migrationsverket och Strandpärlan. På måndagskvällen fick han ansvarsfrihet för 2016 av fullmäktige, som inte anser att han ska behöva stå till svars för flera mandatperioders oreda i socialförvaltningen. Arkivbild
Leif Rosvall (M).

Revisor nekar Hans Frank ansvarsfrihet för 2016

HÖRBY Kommunrevisorerna i Hörby är på kollisionskurs om revisionsberättelsen för 2016.
En av revisorerna, Leif Rosvall (M), har lämnat in en egen berättelse och avstyrker ansvarsfrihet för socialnämndens ordförande Hans Frank (L).

Det är turerna kring avtalen med Migrationsverket och HVB Strandpärlan som har fått Leif Rosvall att slå näven i bordet.
Han anser att Hans Frank överskred sina befogenheter när han på egen hand skrev under avtalet med Strandpärlan i februari 2016.

Leif Rosvall har lämnat in en egen revisionsberättelse till kommunen där han avstyrker ansvarsfrihet för Hans Frank.
– Det är allvarliga fel och brister. Jag kan inte ställa upp på att Hans Frank ska ha ansvarsfrihet när han bryter mot kommunallagen och reglementet, säger Leif Rosvall.

Förtroendeskada, obehörigt beslutsfattande och att det inte går att utesluta ekonomisk skada, anges som skäl för att neka Hans Frank ansvarsfrihet..
– Lagen om offentlig upphandling har inte beaktats. Socialnämnden har inte utformat några detaljerade riktlinjer för avtalshantering. Det har saknats dokumenterade rutiner för att säkerställa avtalens kvalitet. Socialnämnden har inte hanterat bevakningen av de ekonomiska konsekvenserna av ingångna avtal på ett tillfredsställande sätt, skriver Leif Rosvall bland annat i revisionsberättelsen.

Hans Frank har tidigare sagt att det var bråttom att skriva under avtalet med Strandpärlan, eftersom kommunen behövde ordna platser till fler ensamkommande ungdomar som man hade utplacerade på andra platser i landet, och att det var därför som han tog beslutet på delegation.

Men den förklaringen ger Leif Rosvall inte mycket för.
– Någon brådska, enligt kommunallagen, har inte kunnat påvisas enligt min uppfattning, understryker han.

Övriga revisorer anser att Hans Frank ska tillstyrkas ansvarsfrihet, och delar inte Leif Rosvalls uppfattning.
– Att avstyrka ansvarsfrihet tycker jag är en normal konsekvens av Hans Franks handlade. Att de andra revisorerna väljer att inte markera kan jag inte förstå. De får de förklara – hur de kan acceptera att någon bryter mot kommunallagen och lagen om offentlig upphandling utan att det får några konsekvenser, säger Leif Rosvall.

– Förra riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius har sagt att den kommunala revisionens brister och problem är den partipolitiska lojaliteten. Jag tror att det finns revisorer som har svårt att anmärka på eller att vara hårda mot sina partikompisar.
Beslut om årsredovisningen, och beslut i ansvarsfrågan för enskilda ledamöter i nämnder och styrelser, fattas av kommunfullmäktige i maj.

Läs mer:

Dagens fråga

Fick du din valda semesterperiod i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×