Det har varit många turer kring macken i Norra Rörum, som drivs av Bo Olsson. 8Arkivbild

Mackägare hotas av vite på halv miljon

höör Bo Olssons mack har fått uppmärksamhet för sitt utseende i retrostil. Nu hotas rörelsen av kommunens miljökrav.
– Ägaren har inte på långa vägar uppfyllt miljökraven som alla andra bensinmackar har, säger Kenneth Kallin (MP), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Nämnden beslutade nyligen om fyra punkter som mackägaren Bo Olsson i Norra Rörum snarast måste genomföra.

Det handlar om att genomföra en markundersökning, att installera en oljeavskiljare som håller miljökraven och att förse bensinstationen med nederbördsskydd plus spillzoner vid bensinpumparna. Till sist kräver Höörs kommun att platsen där tankning sker ska bestå av ett material som skyddar marken och vattnet. Om inte åtgärderna genomförs hotas Bo Olsson och hans enskilda firma Norra Rörums Biltjänst av ett vite i storleken en halv miljon kronor.
– Mackägaren har i dag en grusplan vilket innebär att spill från drivmedel lätt släpps igenom marken och därmed riskerar att nå grundvattnet, säger Kenneth Kallin.

Enligt den utredning som gjorts skriver kommunens tjänsteman Annika Lörincz att den största risken vid en bensinstation sker i samband med tankningen av fordon. Också enskilda spill är en risk och vid många gamla tankningsplatser är marken i dag förorenad av drivmedel.
Enligt nämndens handlingar har Bo Olsson tidigare anfört att försäljningen gått ner så kraftigt att han inte varit beredd att vidta åtgärder. I ett skriftligt brev som han nyligen skickat till Höörs kommun påpekar Bo Olsson att rörelsen ska genomföra en teknisk markundersökning under våren 2017. Den 30 april räknar han med att markproverna ska vara klara.

Denna åtgärd anser inte miljö- och byggnadsnämnden vara tillräcklig trots att Bo Olsson beskrivit framtiden som mycket oviss. Mackägaren menar dessutom att kommunens krav inte är försvarbara sett till bensinmackens omsättning.
– Jag är inte motståndare till en levande landsbyggd. Tvärtom. Mackägaren måste i så fall visa att hans rörelse har en liten miljöpåverkan och det kan han inte, säger Kenneth Kallin och fortsätter:
– Tyvärr måste han uppfylla kraven som på alla andra platser. Till och med en lantbrukare som har en dieselcistern ska ha den invallad, säger Kenneth Kallin.

Nyhetsbrev

×