Foto: TT/Arkiv

Grynmalaregården på väg mot rivning

Lund Efter genomgång av tre alternativ föreslår stadsbyggnadskontoret rivning av Grynmalaregårdens förskola som då ersätts genom ett nybygge i kvarteret.

Den nya förskolan blir också ersättning för Tvärflöjtens förskola strax intill som även den kommer att rivas.
Framtidsplanerna för kvarteret Grynmalaren aktualiserades redan 2012 då serviceförvaltningen föreslog rivning av den fastighet vid Lilla Tvärgatan som inrymmer Tvärflöjtens förskola samt lokaler för socialtjänsten.

Byggnaden bedömdes vara i dåligt skick, något som skulle innebära höga renoveringskostnader.
Men det ärendet avskrevs 2015 för att ett helhetsgrepp över området skulle tas.
Stadsbyggnadskontoret har alltså tagit fram tre alternativ som berörda förvaltningar sedan lämnat synpunkter på.
Två av dem gällde utbyggnad av Grynmalaregården och det tredje, som bedöms som det bästa, rivning och nybyggnation.

Tanken är att den nya förskolan ska få sex avdelningar, alltså totalt lika många som Grynmalaregården och Tvärflöjten nu har tillsammans.
Den nuvarande Grynmalaregården uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö och tillgänglighet fullt ut, och det skulle kräva omfattande åtgärder för att uppnå dem.
Stadsantikvarien har bedömt att en rivning skulle vara negativ för kulturvärdena, men stadsbyggnadskontoret pekar på att det finns andra välbevarade miljöer från den aktuella tiden.

Nybygget ska ske i två våningar utmed Grymalaregatan, vars nuvarande parkeringsplatser kommer att ersättas genom ett underjordiskt parkeringsgarage i kvarteret Galten.
Jämfört med tillbyggnadsalternativen innebär en ny byggnad även bättre utomhusmiljö för förskolan, med samlad och skyddad friyta, samtidigt som det kan skapas fler byggrätter för bostäder i kvarteret. Dessutom blir driftskostnaderna lägre.

En nackdel jämfört med ett av utbyggnadsalternativen är att genomförandet tar längre tid i och med att en ny detaljplan krävs.
Det innebär att bygglov för förskolan kan vara framme om cirka ett år och för bostäderna om två och ett halvt år. Utan planändring skulle utbyggnad enligt alternativ ett kunna få bygglov omgående och bostäderna om ungefär ett och ett halvt år.
Men en ytterligare fördel är att de båda gamla förskolorna kan vara i bruk fram till inflyttningen i den nya.

Ärendet kommer upp vid torsdagens sammanträde med byggnadsnämnden för ett så kallat inriktningsbeslut om detaljplanen.
I förslaget ingår även att förskolegården ska vara tillgänglig för allmänheten på tider då förskolan inte är öppen, och att den tillkommande bebyggelsen vid Lilla Tvärgatan ska aktiveras med lokaler i bottenvåningen.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×