Det var ganska stressigt på Malmborgsgatan inför delinvigningen av Hansa i höstas.

Bullrigt bygge riskerar böter

CENTRUM Ombyggnaden av Hansacompagniet har varit alltför bullrig. Nu vill miljöförvaltningen att mark- och miljödomstolen dömer ut ett vite för byggnadens ägare sedan bullernivåerna överskridits vid fem tillfällen.

Om domstolen säger ja till miljöförvaltningens begäran får byggnadens ägare Areim Malmö Lybeck böta sammanlagt 50 000 kronor – 10 000 kronor per gång som byggarbetena har överskridit överenskomna nivåer.
Ärendet startade redan i mitten av januari förra året när närboende klagade på buller från ombyggnaden av Hansacompagniet (numera bara Hansa). Tjänstemän från miljöförvaltningen höll en månad senare ett möte med företrädare för bolaget som ansvarade för ombyggnaden och informerade om under vilka tider renoveringsarbeten får utföras och att det också måste finnas någon som boende kan kontakta om arbeten utförs utanför tillåtna tider.
I maj beslöt miljönämnden att ta i lite skarpare och beslutade om ett föreläggande för renoveringsarbetena. Husägaren måste enligt föreläggandet se till att byggarbetena inte medför buller inne i husets bostäder som överskrider Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser.

För att ha kontroll på nivåerna krävde miljönämnden därför kontinuerliga bullermätningar i minst två av de mest utsatta lägenheterna.
Byggarna höll sig under tillåtna värden till och med andra halvan av mars i år. Då överskreds nivåerna vid fem tillfällen. Nu begär alltså miljöförvaltningens handläggare att mark- och miljödomstolen i Växjö ska döma ut vitet på 50 000 kronor.

I mitten av oktober i höstas var halva ombyggnaden av köpcentret Hansa klar. I källarplanet i stora Hansabyggnadens öppnade Ica, Apoteket och Systembolaget, och i den ombyggda gallerian mellan Stadt Hamburgsgatan och Stora Nygatan öppnade bland annat flera flera klädföretag.
I den ombyggnad som nu pågår ska bland annat fasaden bytas ut.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×