Olovligt slottsbygge straffas

Björnstorp Sedan två bodar för bland annat kontor och förråd tagits i bruk utan bygglov hotas ägarna till Björnstorps slott av en byggsanktionsavgift på drygt 45 000 kronor.

Byggherrens ansvarige har pekat på att det rör sig om två tidigare byggbodar som blivit kvar och fräschats upp för ny användning.
Men stadsbyggnadskontoret konstaterar att byggbodar bara är bygglovsbefriade så länge de är kopplade till en byggarbetsplats. Om de sedan behålls blir de lovpliktiga byggnader.
Den ansvarige har även anfört att den föreslagna avgiften är lika stor som bodarnas värde, men stadsbyggnadskontoret anser att avgift ska tas ut enligt reglerna. Att bygglov beviljats i efterhand spelar heller inte någon roll.
Att bodarna tagits i bruk upptäcktes när stadsbyggnadskontoret besökte platsen inför prövningen av ett större bygglovsärende.
Avgiftsärendet avgörs av byggnadsnämnden vid torsdagens sammanträde.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×