Foto: TT

700 äldre får snart nya digitala larm

ESLÖV 700-750 brukare inom hemtjänsten kommer att få sina trygghetslarm utbytta, med start de närmaste månaderna.
Eslövs egen hemtjänstpersonal kommer inte längre att svara när någon larmar. Samtalen går i stället till tillverkarens egen larmmottagning.

Kommunen vill fasa ut de nuvarande larmen, som bygger på gammal analog teknik, mot moderna, framtidssäkra digitala larm.
Genom en upphandling som Sveriges kommuner och landsting gjort har Eslövs kommun tecknat avtal med telekomföretaget Doro.
– Vi kommer att köra igång med att byta ut larmen inom de närmaste månaderna, säger Tony Hansson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Den digitala tekniken gör det möjligt att bygga på med nya funktioner.
– Det här är en spännande teknikutveckling. Räddningstjänsten har tryckt på om att koppla på rökdetektorer. Vi har beslutat att snabbutreda kostnaden för detta, både för kommunen och för den enskilde.

I dag betalar brukarna 202 kronor i månaden för trygghetslarmen. De nya larmen blir något dyrare för kommunen att köpa in. Huruvida det leder till en avgiftshöjning – och i så fall hur mycket – är inte bestämt ännu.
– Vi ska titta på det till nästa nämndsammanträde, säger Tony Hansson.
Upphandlingen sträcker sig över fyra år och är värd nio miljoner kronor men eftersom kommunen hyr larmen av Doro, och får intäkter i form av avgifter från brukarna, är larmen inte att betrakta som en investeringskostnad i vanlig mening, påpekar Tony Hansson.
En annan nyhet med de digitala larmen är att det inte längre kommer att vara Eslövs egen hemtjänstpersonal som svarar. I stället går samtalen till Doros larmcentral, som i sin tur kontaktar hemtjänstpersonal i Eslöv om det bedöms som nödvändigt. Tjänsten ingår i upphandlingen.
– En del av de här samtalen är så kallade sociala samtal. Det här innebär en avlastning för vår personal, säger Tony Hansson.
Doro Care har enligt egen uppgift Sveriges största privata central för trygghetslarm, med 83 000 anslutna larm fördelade på 150 kommuner.
Henrik Lindahl

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×