Vill locka vikarier med sommarkort

höör Socialnämnden har svårt att locka sommarvikarier till sina verksamheter. Nu försöker man locka fler intressenter med högre ersättning och sommarkort till tåg och buss.

Den mest personalintensiva perioden för socialnämndens alla verksamheter är inte oväntat under sommarperioden juni, juli och augusti, då den ordinarie personalen ska ha sin lagstadgade sommarsemester.

Så har det alltid varit men under de senaste åren upplever socialtjänsten att rekryteringen av sommarvikarier blivit allt svårare samtidigt som behovet av antalet vikarier har skjutit i höjden i takt med växande verksamheter.
Under 2016 hade sociala sektorn ett sammanlagt behov av 116 vikarier. 72 av dessa kunde nyrekryteras medan resterande 44 var timavlönade vikarier från Höörs kommuns bemanningsenhet.
– Till sommaren söker vi 120 vikarier och vi har hittills fått in 55 ansökningar. Då förstår man att det blir en svår ekvation att få ihop, säger Anders Magnhagen (S), ordförande i socialnämnden.

Nämnden har därför diskuterat hur Höörs kommun ska kunna skapa en attraktionskraft som ingen annan kommun eller privat vårdgivare har. Diskussionen har landat i tre åtgärder som man tog beslut om att införa på socialnämndens senaste sammanträde.
För det första försöker man locka befintliga timavlönade vikarier med en ersättningstrappa. Kriteriet är då att dessa vikarier binder sig på ett fast sommar schema på mellan fyra och åtta veckor under perioden juli och augusti.
– I andra hand erbjuder vi nyrekryterade sommarvikarier sommarkort så att de enkelt kan resa till och från Höör. Avståndet ska inte vara ett hinder, säger Anders Magnhagen.
Höörs kommun har möjligheten att spärra korten ifall en vikarie aldrig skulle börja men har kvitterat ut ett kort.
Som tredje alternativ kan fast anställd personal erbjudas extra ersättning ifall de går med på att skjuta sin semester till efter augusti månad.
Socialnämnden ser med detta beslut både ekonomiska vinster och bättre kontinuitet av personal.

Läs mer:

Dagens fråga

Fick du din valda semesterperiod i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×