Cecilia Henrikson och Pernilla Colhag håller på varsin halvtidstjänst i det Leaderfinansierade projektet Hållbar hästturism i Sydöstra Skåne. FOTO: PERNILLA NIELSEN NEGRÉN
Pernilla Colhag, har som egen företagare jobbat med besöksnäringen och med destinationsutveckling i både Småland och Skåne.
Cecilia Henrikson, projektledare för Leaderprojektet Hållbar hästturism i Sydöstra Skåne.

Besökare i sydost ska upp i sadeln

SJÖBO Nu har samarbetsprojektet för att utveckla hästturismen i sydöstra Skåne så sakta rullat igång.
Med en gemensam erfarenhet som ska göra Skånes sydöstra hörn till en hästdestination att räkna med leder Cecilia Henrikson och Pernilla Colhag satsningen.

h Det här är Leader

1991 introducerades leadermetoden som ett verktyg inom EU för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Men också för att öka samarbetet mellan privat, offentlig och ideell sektor.
1996 kom Sverige med i EU och då blev det möjligt att bilda så kallade leaderområden.
12 områden bildades i Sverige den första perioden, 1995-1999.
63 områden med egna styrelser hade bildats 2007-2013. Under samma period hade EU runt 2 200 områden.
2014-2020 är den pågående perioden med hittills 48 lederområden som fått startbesked och tilldelade en egen budget.
Leader Sydöstra Skåne är ett av områdena som har tilldelats 49 miljoner kronor för projekt i Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner.
Förkortningen Leader kommer av franskans Liasison Entre Actions de Dèveloppement de l´Econimice Rurale som på svenska betyder: Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi.
Källa: Jordbruksverket.

Att nätverka, inventera företagande och föreningsliv liksom att sammanföra aktörer inom hästnäringen för att utveckla och marknadsföra satsningen som man valt att kalla Hållbar hästturism Sydöstra Skåne är uppdraget för Cecilia Henrikson och Pernilla Colhag. Den 1 mars startade arbetet för att göra sydöstra Skånes kommuner till en hästdestination.

– Vårt mål är att komma med lite idéer men också fånga upp marknaden utifrån planen som lagts för det här projektet, säger Pernilla Colhag och syftar på de 1,3 miljoner kronorna som Leder Sydöstra Skåne beviljat projektet.
Initiativtagare till projektet är Sjöbo kommun och det är också från kommunhuset på Gamla torg som arbetet utgår men det är i samarbete med Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommun.
– Men mycket av arbetet är ju uppsökande och det vi just nu gör är att inventera och sammanställa ll information vi fått, säger Cecilia Henrikson.

För det är i samarbete med Hästen i Skåne liksom med häst- och besöksnäringsföretag i området, ridklubbar och ryttarföreningar samt Skånes ridsportförbund som projektet nu ska arbeta för att skapa nya hästföretag men också utveckla och skapa nya arbetstillfällen i de företag som redan finns.
Projektet som kommer att arrangera olika träffar avslutas i augusti 2018 och ska samverka med Innovationscentret för Landsbygden liksom andra projekt inom Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), bland annat Destinationsutveckling Skåne Sydost.

Med in i nya jobbet tar Cecilia Henrikson med sig ett stort hästintresse i kombination med femton års arbete inom turistbranschen, med företagsresor och aktivitetsutveckling vilket kompletteras av Pernilla Colhags bakgrund.
– Jag har som egen företagare jobbat med besöksnäringen och med destinationsutveckling i både Småland och Skåne. Hästintresset har jag haft sedan lång tid tillbaka, berättar Pernilla Colhag, som tillsammans med sin nya kollega kommer att fokusera på nya vägar för turism med anknytning till hästar.

Projektet handlar om att testa av marknaden och sätta ihop paket för att till exempel besökaren ska komma på tävlingar i området och kombinera det med att stalla upp sin häst, ta del av områdets aktiviteter, handel och utbud i kombination med några träningspass veckan innan tävling.

– Vi ska också lyfta fram arrangemang som kan vara intressanta för publik. Det kan vara allt från fälttävlan eller westernridning, säger Pernilla Colhag.
Hon konstaterar att den här satsningen kommer att spilla över på och även involvera företag runt hästnäringen, som områdets boende- och restaurangverksamheter.
Det handlar också om att marknadsföra Sydöstra Skåne utomlands som en turistdestination för hästintresserade.
– Det finns en enorm kunskap och bredd i sydöstra Skåne med väl utvecklade anläggningar, ridleder, turridning liksom här finns veterinärer, hovslagare och mycket mer, konstaterar Cecilia Henrikson och tillägger:
– Vårt projekt pågår i 18 månader så något av det viktigaste är att det vi startar upp ska kunna leva vidare.

h Det här är Leader

1991 introducerades leadermetoden som ett verktyg inom EU för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Men också för att öka samarbetet mellan privat, offentlig och ideell sektor.
1996 kom Sverige med i EU och då blev det möjligt att bilda så kallade leaderområden.
12 områden bildades i Sverige den första perioden, 1995-1999.
63 områden med egna styrelser hade bildats 2007-2013. Under samma period hade EU runt 2 200 områden.
2014-2020 är den pågående perioden med hittills 48 lederområden som fått startbesked och tilldelade en egen budget.
Leader Sydöstra Skåne är ett av områdena som har tilldelats 49 miljoner kronor för projekt i Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystads kommuner.
Förkortningen Leader kommer av franskans Liasison Entre Actions de Dèveloppement de l´Econimice Rurale som på svenska betyder: Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi.
Källa: Jordbruksverket.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×