Omdaning av Stora Torg får kosta 50 milj

ESLÖV Det får kosta maximalt 40-50 miljoner kronor att ge Stora Torg i Eslöv en ny utformning. Det direktivet får arkitektfirmorna som vill vara med i arkitekttävlingen som Eslövs kommun anordnar.

Jämförelser har gjorts med ombildningar av centrala torg i andra svenska städer. Eslövs tjänstemän har funnit att 4 500 och 5 000 kronor per kvadratmeter är rimligt Slantarna ska täcka allt.

– Det är en respektingivande summa pengar. I slutändan får budgetberedningen och kommunfullmäktige besluta om det. Satsningen kan ske i etapper, säger Eslövs kommunstyrelses vice ordförande Henrik Wöhlecke (M).
Fyra workshops har hållits inför arkitekttävlingen. Politiker, tjänstemän, Eslövs Advisory Board, Stadskärneföreningen och fastighetsägarna har tagit fram så kallade ingångsvärden för hur man vill ha torget. De är:
q En tydlig tidlös identitet och karaktär.
q En lekfull och djärv utformning av detaljer som skapar nyfikenhet och intresse.
q En utformning som markerar en naturlig mötesplats för Eslövsbor och besökare att vistas länge och ofta på platsen.
q Tydliga kopplingar till viktiga målpunkter i staden.
q Att det ges möjlighet att anordna arrangemang i olika storlekar för olika intressen.
q Att särskild hänsyn tas till platsens specifika förutsättningar.
q En flexibel utformning som ger förutsättningar att enkelt skifta karaktär och innehåll under dygnet, veckan, säsongen och året.
q Att det finns med vatten och grönska
Tävlingsprogrammet presenteras för tävlande arkitektkontor i samband med ett startmöte i Eslöv 29 mars. Programmet är en del av ett upphandlingsförfarande och presenteras därför direkt på mötet.

Sedan lämnas det över till en nyutsedd jury som ska hålla i allt. En projektledare i juryn är utsedd: Agneta Persson, som är landskapsarkitekt från Lund, ska hålla samman tävlingen. Det har varit stort intresse. Många har plockat ut handlingarna. Då det handlar om ett anbudsförfarande är det sekretessbelagt hur många som lämnar in förslag.

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×