Väg 108 blir bredare och säkrare

STAFFANSTORP Staffanstorps kommun är positiv till att väg 108 mellan Staffanstorp och Lund breddas och får mitträcke.
Men kommunen har också kritik mot Trafikverkets förslag.

Väg 108 ska breddas med två körfält på den nordöstra sidan och få mitträcke.

Hastigheten kan sen höjas till 100 km/h.
Förändringen medför att fyra vägkorsningar på sträckan stängs, tre enskilda och en allmän väg.

Befintlig gång- och cykelväg längs Dynnbäcken som passerar under bro för väg 108 kommer att ersättas med ny vägbro. Förslaget innebär också att busshållplats Knästorp väg 108 utgår.
– Det är jättebra att vägen breddas, vi har sett behovet länge, speciellt i rusningstrafik, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
– Det vi inte gillar är att busshållplatsen Knästorp väg 108 stängs och föreslås ersättas med beställningstrafik.
Det innebär en kraftig försämring för boende längs sträckan.

Staffanstorp står även kvar vid kravet på gångpassage och flytt av befintlig gång- och cykelport vid väg 885.
I samband med det vill kommunen också att ett seriöst grepp tas för de oskyddade trafikanterna.
Kommunen är också starkt kritisk till att Trafikverket inte hanterar väg 108 och ombyggnaden av trafikplats Lund södra i samma vägplan eftersom mycket av det som planeras har inverkan på båda planerna.
– Vi hoppas förstås att Trafikverket tar till sig våra synpunkter, säger Christian Sonesson.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×