Här är orterna som kan bli berörda av den nya höghastighetsjärnvägen. Politikerna i Eslöv och Höör tycker att området är för stort och att Trafikverket borde avgränsa. Detta för att utvecklingen i kommunerna inte ska stanna av. Illustration: Trafikverket

Lägen i öst utreds för nya spår

ESLÖV/HÖÖR/HÖRBY Överenskommelsen mellan de båda städernas ledningar och regeringens representant Sverigeförhandlingen gäller egentligen lägen vid de nuvarande centralstationerna.
Men Trafikverket anser att det finns skäl även att titta närmare på stationslägen i ost i de båda kommunerna.

Diskussionen påverkar dragningen av den nya järnvägen genom de tre kommunerna i Mellanskåne – Eslöv, Hörby och Höör – mycket.
Med höghastighetståg kan inte järnvägen göra några större svängar, utan kommer att gå ganska rakt mellan de punkterna.
Politikerna i Eslövs kommunstyrelses arbetsutskott fick i veckan information om den så kallade åtgärdsvalsstudie som Trafikverket genomfört.

Eslöv tillhör inte de städer som får station i den nya stambanan, som ska finnas parallellt med den nuvarande. Men Eslövs politiker tycker det är bra att Trafikverket diskuterar saken även med de kommuner som spåren kommer att dras igenom.

Vid arbetsutskottets möte fanns tre representanter från Trafikverket närvarande och redogjorde för arbetet med åtgärdsvalsstudien som i vilken utretts var den nya höghastighetsjärnvägen ska gå genom landskapet även om det inte är Trafikverket som bestämmer det, utan regeringen.
Trafikverket har dock tittat på både ett västligt och ett östligt alternativ i de båda städerna, vilket de måste enligt miljöbalken.
Och det är där Trafikverket fastnat för det östliga alternativet i både Lund och Hässleholm som alternativ till det överenskomna centrala.

Enligt Trafikverket tar det västliga alternativet i Lund mycket åkermark i anspråk. Dessutom ska Lund bygga spårvagn till det östliga alternativet som även har närhet till E22.
Även i Hässleholm finns kommunikationsfördelar med mera i öster, skriver Trafikverket i åtgärdsvalsanalysen i vilken de även påpekar att de östliga alternativen blir många miljarder billigare än de centrala.
– Jag tycker att man kan läsa av handlingarna att de inte förordar den västliga dragningen. Men det ville Trafikverketrepresentanterna inte riktigt erkänna på mötet, säger kommunstyrelsens vice ordförande i Eslöv Henrik Wöhlecke (M).

Med höghastighetsstationer öster om tätorterna i Lund och Hässleholm skulle även spåren genom Eslöv med sannolikt dras öster om tätorten. Om de centrala lägena blir de slutliga kan spåren genom Eslöv dras både väster och öster om tätorten.
Trafikverkets karta över den korridor som visar vilka fler orter i Mellanskåne som kan bli berörda när de nya spåren dras.
Järnvägen är tänkt att stå klar 2030 och ska göra det möjligt för Stockholmarna att susa ner till Malmö med tåg på bara två och en halv timme i 320 km/h.
Eslöv ska ytra sig senast 20 juni.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×