Rosa Barba. Stillbild ur Bending to Earth, 2015 Illustrationer (foto: Britte Montigny)
Rosa Barba. Blind volumes, 2016
Carl Kylberg. Inför oändligheten, 1942
Carl Kylberg. Uppslag ur den självbiografiska sagoboken Lejonet Leo, 1924

Från fågelperspektiv till hägringar

Recension/konst

KONST
Rosa Barba – Elements of Conduct
Malmö Konsthall
Till och med den 14 maj
Carl Kylberg – Med färgen bortom ytan
Malmö konstmuseum
Till och med den 21 maj

När Malmö Konsthalls nytillträdde chef, Mats Stjernstedt, skulle välja konstnär/tema för sin första utställning i Klas Anselms i alla tonarter lovprisade utställningsbyggnad föll valet på Rosa Barba, född på Sicilien och verksam i Berlin.
Hon är en av dessa (relativt) unga, experimenterande konstnärer som med alternativa medier lämnat imponerande avtryck på den internationella konstscenen men ändå lyckats passera ganska oförmärkt härhemma.

Oerhört många konstnärer och konsthallschefer har genom åren känt sig utmanade att på ett eller annat sätt låta konsthallsarkitekturen och dess enastående ljus agera i dialog med såväl enskilda verk som utställningarna i helhet. Dock inte Stjernstedt och Barba. Konsthallen är mörklagd. Så när som på en liten utsparad rektangel är också fönsterväggen mot Magistralsparken överklistrad, ett radikalt grepp som förvandlat konsthallen till något som mest påminner om en hangar.
Liknelsen ligger nära till hands. En av anledningarna till att Stjernstedt valde just Barba till sin premiärutställare är hon delar hans fascination för land art, konst av det slag som bland andra Robert Smithson (Spiral Jetty i Salt Lake), Richard Long (A Line in the Himalayas) och Walter de Maria (The Lightening Field) ägnade sig åt på 1960- och 70-talen.
En form av avsiktligt manipulerad natur. En slags minimalism med starkt estetiska förtecken som måste ses från ett flygplan eller helikopter för att alla kunna upplevas. Barba manipulerar inte, det har andra gjort. Hon har i stället valt fågelperspektivet för att med sin kamera kunna dokumentera de sår som människan i vinningslystet oförstånd skapar i naturen, (filmprojektionen Bending to Earth, 2015) och den process som leder fram till den massakrerade naturen (filmprojektionen From Source to Poem, 2016).

Med filmerna som bas och inspirerad av den (blinde) argentinske författaren Jorge Luis Borges novell Biblioteket i Babel från 1941 där universum liknas vid ett enormt bibliotek med till formatet identiskt lika böcker som var och en rymmer alla tänkbara bokstavskombinationer och tecken, har hon byggt upp den jättelika stålkonstruktionen Blind volumes. Verket är närmast en tredimensionell labyrint, i sin spöklika mångfald värdig en Piranesi eller en Kafka. I stället för Borges böcker rymmer den ett flertal projektorer och videoskärmar med en slags förslag till vad tomma/blinda volymer kan tänkas innehålla.
Utställningen, som framstår som ett välvalt exempel på internationellt förankrad, experimenterande, mångmedial och miljöengagerad samtidskonst, är långt ifrån lättillgänglig och låter sig alls inte upplevas endast med hjälp av ögonen. Men den har tyngd och kvalitet och den bakomliggande ambitionen lovar gott för framtiden – i synnerhet om Mats Stjernstedt nu och då också lämnar visst utrymme för mer konservativa och visuellt orienterande värderingar.

Om Rosa Barbas konst lämnar en del i övrigt att önska vad gäller konstens visuella dimensioner, finns desto mer av den varan på Malmö Konstmuseum. Under våren visas där den storslagna och nyanserade bild av Carl Kylbergs (1878-1952) konstnärskap som i somras visades på Thielska Galleriet – nu utökad med teckningar, karikatyrer, sagoboksutdrag och motiv från somrarna på Själland, vilka påminner om hans starka ställning i framför allt 1940-talets danska konstliv.
Carl Kylberg är en av de stora koloristerna i svensk 1900-talskonst. Men vägen dit var inte självklar. Med start i porträtt följer hängningen föredömligt hur Carl Kylberg från tidiga försök med modernismens olika riktningar slutligen nådde fram till den fördjupade och symbolistiskt sökande andlighet som i allt högre grad kom att prägla hans konst från och med det slutliga genombrottet omkring 1930. Koloriten glöder.
Den känslomässiga intensiteten löser upp de figurativa motiven. De framskymtar i töcken av färg, förvandlas till drömmar, till hägringar från andra verkligheter.

KONST
Rosa Barba – Elements of Conduct
Malmö Konsthall
Till och med den 14 maj
Carl Kylberg – Med färgen bortom ytan
Malmö konstmuseum
Till och med den 21 maj

×