Gryningsstjärna
Diabolic

Fantasy långt borta och nära

Ung kultur

I Diabolic av S J Kincaid (Wahlströms) skildras en framtid där människan är utspridd över stora delar av galaxen och styrs av en kejsare vars aristokrati bildar ett fundament för riket skapas diaboler. De är inte mänskliga men ser så ut. De växer och utvecklas men har inga känslor mer än lydnad inför den varelse de är skapade att vakta.
Det är en osäker värld där de styrande inte vågar träffas IRL utan ses på forum i form av avatarer. Men så blir diaboler plötsligt förbjudna, kejsaren har insett att de visserligen skyddar personer till sista blodsdroppen men har också sett att detta kan drabba den egna familjen.
Nemesis är Donias diabol, hennes far vill inte avrätta henne utan för kejsarens sändebud bakom ryggen. Nemesis börjar att tänka på ett sätt som diaboler inte var avsedda att göra. Hon lånar Donias headset och besöker forum i Donias avatargestalt.
Ett påbud går till alla regionala furstar, alla arvtagare kallas till kejsaren. Donias pappa vågar inte låta Donia åka, han anar ugglor i mossen. Istället får Nemesis ikläda sig rollen och åka till det kejserliga palatset, långt bort i galaxen. Kejsaren hade emellertid fler ess i ärmen …
Diabolic är en välskriven och fängslande vision om ett framtida galaktiskt feodalsamhälle. Svek, allianser och intriger präglar aristokratin. En debatt mellan en religiös syn på världen och den vetenskapliga finns också. Frågan om rättigheter och människovärde sätts på sin spets ifråga. Handlingen gör flera tvära kast och även om kärlekshistorien är förutsägbar så får den mer än en twist.

Betydligt närmare men ändå långt borta utspelar sig händelserna i Gryningsstjärna av Charlotte Cederlund, Opal. De är den andra delen i trilogin om Aili, som tvingas lämna Skåne för ett liv i allra nordligaste Lappland eftersom hon efter faderns plötsliga död inte har några andra släktingar än sin morfar som är renägande same.
Aili visar sig ha magiska krafter, hon är en nåjd, en samisk shaman. Tillsammans med sin nyvunna vän Olivia försöker hon utforska både sina egna krafter och de makter som strider både inom det samiska samhället och mellan samer och Storsvenskar.
De mörka krafterna bland samerna har sitt ursprung i tiden då missionärer tvångskristnade samer. Då förstördes deras trummor och andra heliga föremål och shamanismen förbjöds. En del lät sig kristnas men bara för syns skull och fortsatte med offer och andra riter. Här har Borri Noaidi, en hemlig sammanslutning, sitt ursprung, nu hotar de den samiska sammanhållningen. Aili kämpar tillsammans med Nåjdernas råd för att hitta det heliga föremål som kallas Urseiten, som besitter magisk kraft.
Våra tider och dagens konflikter i Sapmi vävs in när Aili i sin hand får en bok som morfarsmor stulit. Det är en avhandling skriven av rasbiologer som på nittonhundratalets första årtionden mätte skallar och fotograferade samer för att visa att de hade särdrag som avslöjade att de tillhörde en underlägsen ras. Gryningsstjärna är en fantasyroman inspirerad av den samiska religionen. Jag ser fram emot den tredje och avslutande delen!

×