xxx

Vill locka fler poliser

Malmö. Utbildning för blivande poliser nystartar. Den här gången kan utbildningen delvis förläggas på Rosengård.

Polisen region Syd och folkhögskolan Östra Grevie gör en nysatsning på den gamla preparandutbildningen, som har legat nere ett par år. Meriterande är om man har ett annat språk än svenska som modersmål, eller kommer från ett annat land.
– Det är stort att komma i gång med den här utbildningen igen, säger Jarl Holmström, biträdande chef i region Syd.

Han tror nämligen att nysatsningen behövs inom Polisen.
– Vi behöver jobba med mångfald inom Polisen och vi behöver få fler med mer utomeuropeisk bakgrund att vilja jobba inom Polisen, säger han.
Av den anledningen har den nya preparandutbildningen fått ett annat, bredare, innehåll jämfört med den tidigare nedlagda utbildningen.
Susanne Andersson, rektor på Östra Grevie, tror att det är dags att utbildningen aktualiseras utifrån regionala förutsättningar. I synnerhet hur det ser ut i skåneregionen, och framför allt i Malmö, menar hon.
– Vi vill spegla samhället som det ser ut idag, säger hon.

Under de två år utbildningen låg nere fick den tid att formas till hur den ser ut i dag.
– Vi funderade på hur vi ska skruva till det här ytterligare för att öka konkurrenskraften för dem som är utlandsfödda, förklarar Jarl Holmström.
Statistiken visar nämligen att inom region syd bor 23 procent invånare med utländsk bakgrund. Bland polisanställda däremot inom region Syd arbetar endast 8,7 procent med utländsk bakgrund, mot genomsnittet på 8,6 procent mot övriga riket.
Jarl Holmström inte nöjd med vad den statistiken avspeglar.
– Vi tycker att vi har varit duktiga inom svensk polis vad gäller jämställdhet i förhållande till kön, cirka 40 procent av de anställda är kvinnor, men vi har en betydligt längre resa att göra vad gäller medarbetare med utomeuropeisk eller utländsk bakgrund.

Han menar att det är viktigt för Polisen att kunna möta alla medborgare på rätt sätt.
– Att komma närmare dem, att vara tillgänglig men också att öka polisens förmåga, är kriterier som är väldigt viktiga för oss, säger han, och hoppas att nysatsningen ska öka antalet utlandsfödda som söker till utbildningen och i fortsättningen till Polisen.

Önskemål om en fjärde polishögskola i Sverige, placerad på Rosengård, har funnits länge inom Polis region Syd och bland lokala politiker. Men vägen dit är ännu lång.
Men att starta preparandutbildningen igen och eventuellt lägga delar av den på Rosengård är ändå en bra början, tycker rektor Susanne Andersson.
– Att vara flerspråkig eller med utländsk- eller utomeuropeisk bakgrund är meriterande, påminner hon dem som funderar på att söka till höstens preparandutbildning.

Statistiken för de som gick utbildningen innan pratar sitt eget språk. Av tidigare elever från Östra Grevie arbetar minst 32 stycken som poliser. 18 stycken har fått andra jobb inom Polisen.
Just den statistiken är Jarl Holmström nöjd med. Med nysatsningen hoppas han att den blir ännu bättre.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×