Stat i staten demokratiskt hot

Det mest anmärkningsvärda som hänt sedan Donald Trump tillträdde är inte hans yviga tal och märkliga pressträffar, där han i likhet med valrörelsen ägnar sig mycket åt den sorts enkla slagord som gjorde att han vann valrörelsen. Nej, det mest noterbara är den öppna konflikt som råder mellan presidentadministrationen och säkerhetsapparaten.
I valrörelsen gick Donald Trump till hårda attacker mot säkerhetstjänstens olika grenar och sa – helt korrekt dessutom – att deras trovärdighet var låg eftersom det var deras underrättelserapporter som låg till grund för den misslyckade Irakinvasionen och söndefallet i Libyen och Syrien.
Direkt provocerande för underrättelsetjänsterna var det sedan att han utsåg generalen Mike Flynn, som själv varit chef för det militära underrättelseorganet DIA. Flynn som utsågs av Obama fick avgå från DIA efter att han blivit en hård kritiker av den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken och pekat på hur USA stöttat IS och brutala rebellgrupper. Han gjorde sig också känd för att vilja ha en dialog med Ryssland för att öka avspänningen i världen och nå en bred uppslutning i kampen mot terrorismen.
Förra veckan fick Mike Flynn avgå efter att han i december, när han ringde runt till ett 30-tal ambassadörer, också pratade med den ryske ambassadören och antydde att en Trumpadministration kunde vara beredd lätta på sanktionspolitiken mot Ryssland.

Formellt fick Flynn avgå på grund av en lagregel från 1799, en som aldrig tillämpats, som säger att inga enskilda personer får utforma amerikansk utrikespolitik. Eftersom vicepresidenten inte var informerad om hela innehållet i telefonsamtalet, rycktes till slut mattan undan under Mike Flynns fötter. Därmed förlorar USA en mycket kompetent säkerhetsrådgivare som kunde ha stått för en nyordning av den misslyckade krigspolitik som USA bedrivit under både president Bush och Barack Obama.
Redan det faktum att en tillträdande presidents säkerhetsrådgivare avlyssnas är ytterst anmärkningsvärt och ännu mer att innehållet läcker ut. Ännu mer förbluffande är att telefonsamtal president Donald Trump fört med andra länders ledare har läckt.
Slutsatsen ligger nära till hands att Donald Trump genom att utmana säkerhetsapparaten skaffat sig en ytterst farlig fiende som går in för att underminera hans auktoritet.
Den amerikanska presidenten har förstås mycket makt och kallas med rätta världens mäktigaste man. Men det som hänt kring Mikael Flynn underbygger åsikten att det finns en stat i staten, en Deep state, som inte ens respekterar presidentmakten.
Kraftmätningen mellan Donald Trump och säkerhetstjänsterna har säkert bara börjat. Trump är ingen Washington insider och kan förmodligen rätt lite om hur korridorpolitiken bedrivs. Hans enda möjlighet att reducera underrättelsetjänstens inflytande, som har ett starkt stöd från Neocons, amerikanska politiker som legat bakom årtiondens krigspolitik, är att tala direkt till det krigströtta amerikanskal folket som inte vill få hem fler unga män i body-bags.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×