Prorektorns resor utreds

Lund Efter beslut av universitetsstyrelsen ska internrevisionen nu utreda om prorektor Eva Wiberg följt universitetets resepolicy.

I bakgrunden finns den granskning som tidningen Lundagård genomfört, där det bland annat framgår att Wiberg under 2016 gjorde flygresor för över 200 000 kronor, varav alla utanför Europa skedde i business class.
Bland annat nämns en resa till Tokyo där flygbiljetten kostade 42 000 kronor. Även vid kortare resor inom Europa ska hon ofta ha valt de dyraste biljettalternativen.

Internrevisionens rapport som även gäller 2015 ska vara färdig om två veckor varpå universitetsstyrelsen tar ställning till eventuella åtgärder.
Enligt universitetets resepolicy ska tjänsteresorna vara kostnadseffektiva, och billiga färdsätt bör väljas så länge det inte hindrar anställda från att fullgöra sina uppdrag.

Fram till i somras ingick ansvar för internationalisering i Eva Wibergs arbetsuppgifter vid universitetet vilket inneburit många resor. De trappades sedan ned och upphörde i november.
Eva Wiberg har i Lundagård förklarat att resande i business class skapar effektivitet i och med att det ökar möjligheten att komma fram fräsch och direkt ta sig an uppdragen.
Universitetsrektorn Torbjörn von Schantz har uttalat att det inte får vara regel att använda business class vid resor utanför Europa.

Han har också förklarat att Eva Wiberg inte ska lastas och att han själv borde ha reagerat tidigare.
Eva Wiberg som är professor i italienska och har varit prorektor sedan 2012, är föreslagen att bli ny rektor för Göteborgs universitet och har tackat ja, men det formella regeringsbeslutet i frågan återstår.

Från Göteborg har redan meddelats att universitetsstyrelsen där bedömer att den aktuella utredningen inte påverkar hennes kandidatur.
Eva Wiberg väntas tillträda tjänsten som rektor i Göteborg vid halvårsskiftet.

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×