Kommunen undersökte i våras om Idalagården kunde byggas om till flyktingbostäder. Men frågan föll på att kostnaderna skulle bli för höga, att brandskyddet inte höll måttet och att behovet av rum för ensamstående inte är så stort längre eftersom det numera mest är familjer som kommer.

Idalagården blir bostäder

Lund Byggnadsnämnden har nu gett tillfälligt bygglov för omvandlingen av kommunägda Idalagården i Veberöd till bostäder för nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Även ett liknande projekt på gamla Magleskolan i Lund fick klartecken vid torsdagens sammanträde.

Ombyggnadsplanerna i Veberöd har inneburit omfattande protester från närboende och det lokala föreningslivet, men även vissa välkomnande synpunkter har framförts.

Bygglovet, som är tidsbegränsat till den 31 december 2021, innebär att delar av lokalerna görs om till 20 korridorrum plus samvarorum, kök och hygienutrymmen.
Byggnadsnämnden var enig men L lämnade en protokollsanteckning där det uttrycktes tveksamhet till att den aktuella lokalen är den bästa för ändamålet. Partiet har tidigare lyft fram tennishallen som alternativ.

Ansökan om bygglov kom från servicenämnden som pekat på det lagkrav som innebär att kommunen på kort tid måste få fram många bostäder för nyanlända.
Sammanlagt gäller det 378 personer för 2016 och 544 under 2017.
Servicenämnden har även påpekat att övriga verksamheter på Idalagården redan är uppsagda, av andra skäl, men öppnat för att gården delvis ska kunna användas som samlingslokal även i framtiden.
– Vårt ärende gällde enbart bygglovet men tveklöst ska kommunen se till att verksamheter som haft möten på Idalagården vid behov får tillgång till alternativa lokaler, säger byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S).
Enligt servicenämnden kommer också 4H-gårdens verksamhet att kunna fortsätta som tidigare.

– Självklart ska 4H-gården inte påverkas av boendet, heller inte indirekt, och frågan om tillgång till toalett och annat tar jag med mig till kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Björn Abelson.
Den aktuella fastigheten på Magle Stora kyrkogata i Lund ska enligt gällande plan användas som kontor eller skola men också här ges nu ett femårigt bygglov för omvandling till korridorrum för nyanlända.
Även här har det framförts kritik från grannar som bland annat hänvisat till boendes oro och till byggnadens kulturhistoriska värden.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×