Dyrt att såga ner grannens lönnar

Malmö En Malmöbo som sågat ner grannens naverlönnar och skadat annat växtlighet döms till grov skadegörelse och 8 400 kronor i dagsböter. Han ska också betala 87 000 i skadestånd.

Ärendet rör tre naverlönnar som har växt på och vid gränsen mellan två fastigheter.
I samband med att ett par köpte den ena fastigheten 2009 tog deras nu 62-årige granne upp frågan om åtgärder på växtligheten. Grenar växte in över hans tomt. I ett fall lutade stammen över tomtgränsen.

2011 var parterna överens om att 62-åringen fick vidta åtgärder på tre naverlönnar. Han beskar dem från sju meters höjd till 1,35-1,45 meter.
Sensommaren 2014 fällde 62-åringen de tre träden. När grannarna kom hem och fick se vad han gjort hänvisade 62-åringen till en lapp i brevlådan, som ingått i tingsrättens bedömning.
Av lappen framgår att 62-åringen informerat om sina avsikter att kapa träden för att sätta upp ett staket. Här finns ingen fråga om samtycke.

Jordabalken ger grannen rätt att ta bort rot eller gren som tränger in på dennes fastighet, men om det finns risk för skada för ägaren måste ägaren först beredas möjlighet att själv utföra själva arbetet.
Tingsrätten konstaterar att lagen inte berör om stammen lutar in över annans fastighet, men konstaterar att även här måste grannen vara överens med ägaren om vilka åtgärder som ska vidtas.

Tingsrätten konstaterar att 62-åringen inte haft rätt att utföra åtgärder han gjort. Han döms till 60 dagsböter å 140 kronor.
Han har inte bara fällt tre träd, utan även skadat annan växtlighet. Återanskaffningsvärdet ligger på 603 299 kronor. Av detta ska 62-åringen ersätta grannarna med 78 000 kronor.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×