Kommunpolis Christer Stålhandske och kommunens säkerhetsansvarige, Patrik Runesson träffar ni i Hjärup på tisdag. ARKIVBILD
Märk-dna har bidragit till färre bostadsinbrott.
Tack vare märk-dna har polisen i dag större chans att både identifiera och sedan även återföra upphittat stöldgods.

Bostadsinbrott är det som oroar mest

STAFFANSTORP Efter insatser med bland annat märk-dna har bostadsinbrotten i Staffanstorp minskat med 34 procent.
Ändå är det just bostadsinbrott som mest oroar invånarna.

Det visar den trygghetsmätning som polisen gör varje år.
I Staffanstorp liksom i hela polisregion syd ökar otryggheten trots att den faktiska brottsligheten minskar.

Det som kännetecknar 2016 års mätning i hela regionen är den skillnad som finns mellan människors otrygghet och den faktiska utsattheten. 2016 års nivåer är de lägsta på 18 år. I Staffanstorp kallas detta för trygghetsparadoxen.
– För Staffanstorps kommun är siffrorna de lägsta på 20 år, konstaterar Susanne Hagström Rosenqvist, polisområdeschef i södra Skåne i ett uttalande.
I Staffanstorps kommun är bostadsinbrott det som oroar medborgarna mest, här finns en ökning från 61 procent till 65 procent i trygghetsmätningen vilket motsvarar från problemindex 3 till 4.
Resultatet av trygghetsmätningen redosvisas i indexsiffror från 0-6 där 0 indikerar ”inget problem” och 6 ”stora problem”.
Den konkreta känslan av otrygghet i Staffanstorp ligger kvar på ett lågt index där otryggheten att vistas ute ensam sena kvällar rankas högst.
Även trafikproblem fortsätter att vara ett gissel i Staffanstorp. Det handlar nu som tidigare om bilar som kör för fort och buskörning med mopeder.
Samtliga problemområden som medborgarna lyfter fram finns med för insatser och som fokusområden i det medborgarlöfte som polisen och Staffanstorps kommun skrev under i december.
– Det visar att våra prioriteringar är rätt, menar kommunpolis Christer Stålhandske och kommunens kontaktperson i trygghetsfrågor, Patrik Runesson.
När det gäller den ökade oron för bostadsinbrott, trots att dessa minskat med 34 procent efter insatser med bland annat märk-dna, har man en teori om varför det är så.
– När vi informerar om hur man förebygger brott så ökar detta samtidigt medvetenheten om att kunna utsättas för brott.
Det får då som konsekvens att fler känner en oro för att utsättas.

Samtidigt uppskattas insatserna.
Många boende i kommunen vill starta grannsamverkansgrupper och fler medborgare tycker att polisen bryr sig mer om de lokala problemen nu än tidigare.

Det har också tagits steg för att förbättra grannsamverkan. Hösten 2015 släpptes appen Coyards med vilken grannar lätt kommunicerar med varandra i slutna grupper. Cocrisis är nästa applikation som är på gång i kommunen, men den är endast för kommunens anställda och tänkt att användas i krislägen.
Staffanstorps kommun blir först i Sverige med att använda den.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×