Förslaget innebär att en parkmiljö med gångar,trädplantering och skyddande buskar som ramar in de olika delarna av marknadsplatsen, bland annat en boulbana och en skateramp. ILLUSTRATION: SJÖBO KOMMUN

Marknadsplatsen rustas under tre år

LÖVESTAD Ett förverkligande av en grillplats, parkmiljö och en skateramp på marknadsplatsen i Lövestad är på gång i ett konkret förslag.
På torsdag ska politikerna i tekniska nämnden ta ställning till planerna.

I många år har diskussioner förts om att utnyttja den stora tomma Marknadsplatsen i Lövestad mer än just som en marknadsplats. Några mindre åtgärder har genomförts men det större åtgärderna och ett samlat grepp av hela platsen har först nu aktualiserats i ett konkret förslag framarbetat av Gatukontoret.
– När nu Möllers mosse inne i Sjöbo är färdigställd är vårt förslag att börja jobba utanför tätorten. Nästa på tur är Lövestad, säger Elin Dahlgren, driftsingenjör på Gatukontoret.
Som Skånskan berättat tidigare har kommunen i samarbete med Lövestadsborna och Byalaget tagit fram ett förslag för att stegvis utveckla och försköna Marknadsplatsen.
De större åtgärderna kräver ett helhetsgrepp och investeringar som sprids under tre års tid.

Förslaget som förvaltningen nu överlämnat till tekniska nämnden innebär en start redan nästa år med att skapa en parkmiljö genom att anlägga gångar, plantera träd och skyddande buskar som ramar in de olika delarna av marknadsplatsen. Detta beräknas kosta runt 540 000 kronor.

2019 föreslås en grillplats med bland annat en träbänk och en sandlåda att anläggas i direkt anslutning till den befintliga parkeringen längs med Storgatan.
I hörnet Storgatan och Stora Norregatan föreslås en skateramp i ljuddämpande betong att anläggas till en kostnad av 710 000 kronor.

Den sista etappen år 2020 föreslås området kompletteras med en så kallad multiplan för olika idrotter samt en boulebana med sittplatser i kurvan där Södergatan och Storgatan möts. En satsning som beräknas kosta 610 000 kronor att förverkliga.

– Nu återstår att se vad tekniska nämnden säger om förslaget, men idén är att sprida våra satsningar även ut i byarna, säger Elin Dahlgren.
I förslaget ingår även en utökning av skötselinsatserna på området från och med nästa år.
Tekniska nämnden tar beslut i ärendet på sitt möte idag torsdag.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×