Företaget som ska ta över färdtjänsten är ett dotterbolag till Samres, som har sitt huvudkontor i Lund.

Klart för nya färdtjänsten

Lund DRT Solutions AB heter företaget som fått uppdraget att driva färdtjänsten i Lunds kommun från och med den 1 oktober. Avtalet omfattar fyra år med option på ytterligare två.

Tekniska nämnden avgjorde frågan om entreprenaden, som gäller både transporterna och beställningscentralen, vid sitt sammanträde på onsdagen.

Fyra företag hade lämnat anbud men DRT Solutions, ett nystartat helägt dotterbolag till Lundabaserade Samres Holding AB, var det enda som uppfyllde samtliga krav, både de obligatoriska och de frivilliga.
– Vi bedömer att företaget har förmågan att utföra färdtjänsten med den kvalitet vi kräver, säger tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP).

Det vinnande företaget hade också den högsta anbudssumman, 29,9 miljoner kronor per år.
– Men de övriga anbuden var i samma storleksordning, förklarar Emma Berginger.
För närvarande ligger årskostnaden på 16,3 miljoner, men verksamheten har under lång tid präglats av problem, något Skånskan berättat mycket om.
Nämnden var enig, bortsett från V som liksom tidigare yrkade på att kommunen skulle skapa en egen beställningscentral.

DRT Solutions använder inte taxibolag för transporterna utan i huvudsak fordon som anskaffats speciellt för det här ändamålet. På samma sätt anställs personal enbart för detta uppdrag.
Moderbolaget Samres, med huvudkontor i Lund, är enligt egen utsago branschledande. Det bildades 1993 och hanterar årligen fem-sex miljoner resor inom anropsstyrd trafik.
Företaget har längre tillbaka haft ett mindre uppdrag i Lund och ansvarar nu för färdtjänsten i cirka 120 kommuner, för sjukresor i åtta landsting och för närtrafik och kompletteringstrafik åt fem länstrafikbolag.

Omsättningen ligger på 400 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 325.
Problemen med den nuvarande färdtjänsten, främst med förseningar men även med svars- och restider, har pågått länge.
Kommunen har till och med diskuterat att säga upp avtalet i förtid, men beslöt att avstå på grund av den bristande konkurrensen i branschen sedan en rad taxibolag slagits samman.
I stället började kommunen utkräva viten, något som förra året kostade det ansvariga bolaget Taxi Helsingborg – en del av USA-ägda Fågelviksgruppen – 1,5 miljoner kronor.
I mars i fjor infördes också en resegaranti som gör det möjligt att åka taxi för upp till 600 kronor om färdtjänsten är mer än en halvtimme försenad.

– Vi hade 80 sådana ärenden för totalt 13 000 kronor förra året – situationen var lite stabilare under andra halvåret men förseningarna fortsätter, säger Ronnie Kalén, kollektivtrafikchef på tekniska förvaltningen.

Dagens fråga

Har du fastat någon gång?

Loading ... Loading ...
×