Kävlinge kommun måste förbättra arbetsmiljön ytterligare för socialsekreterarna innan Arbetsmiljöverket är nöjt. Foto: Stefan Persson/Arkiv

Hög chef får gå efter kaoset på socialen

Kävlinge Efter flera år av kaotisk arbetsmiljö för socialsekreterarna i Kävlinge får chefen för individ- och familjeomsorgen lämna sitt uppdrag.
På måndagen meddelade socialchefen Christin Johansson att enhetschefen fått sluta sin tjänst.

– Vi har nått en överenskommelse om att hon slutar jobba som verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen. Jag hade gärna haft henne kvar på andra uppdrag, men hon tackade nej, säger Christin Johansson.
Att chefen för individ- och familjeomsorg nu får lämna sin tjänst är en del av efterspelet till den situation som rått på avdelningen under flera år.

I höstas berättade Skånskan om situationen för socialsekreterarna i Kävlinge. De tidningen träffade beskrev ett socialkontor i kaos. Ett 40-tal socialsekreterare hade lämnat kommunen bara de senaste tre åren, och sjukfrånvaron var hög. Samtliga bekräftade bilden att det var cheferna som var orsaken till den uppstådda situationen.

– Vi har inte slutat från våra arbeten, utan från dåliga chefer. Våra tidigare chefer såg till oss som individer och stod upp för personalen, sa en av de sju socialsekreterare tidningen träffade i oktober förra året.
13 år tidigare var socialsekreterarna den kommunanställda yrkeskategori som hade lägst sjukfrånvaro, visade en undersökning.
Socialchefen Christin Johansson medgav att det funnits problem, utmaningar som hon beskrev dem, under en längre tid. Hon höll också med om att personalomsättningen varit stor. Något entydigt svar på vad det berodde på kunde hon inte ge då, inte heller hur situationen skulle lösas.
– Det finns många olika saker som behövs. Tyvärr finns inga genvägar eller snabba lösningar. Det kommer att vara ett jobb där chefer har huvudansvaret, men behöver hjälp av medarbetarna, sa hon då.

Några veckor senare kom Arbetsmiljöverket med en lång lista på åtgärder som måste vidtas, annars riskerade socialtjänsten vite på 150 000 kronor.
Drygt tre månader senare fortsätter socialsekreterare att säga upp sig. Fyra av dem, nästan samtliga, som arbetar med ekonomiskt bistånd har slutat.
– Varje uppsägning av medarbetare är naturligtvis beklagligt. En av utmaningarna är att behålla medarbetarna i organisationen.

Christin Johansson vidhåller att det fortfarande finns en rad ”utmaningar” för att skapa en bra arbetsmiljö för socialsekreterarna. En del i det är att en ny chef nu får ta över individ- och familjeomsorgen.
– Nu handlar vilket ledarskap som krävs. Därmed inte sagt att hon inte gjort ett bra jobb. Hon har gjort väldigt mycket bra här, bland annat med budget och rättssäkerheten.
Vem som ska ersätta den sparkade chefen är oklart. En rekryteringsprocess ska inledas för att hitta en ny chef för individ- och familjeomsorgen.

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×