Förskola i parken godkänd

MALMÖ Trots delade meningar godkände stadsbyggnadsnämnden en ny förskola byggs i Kroksbäcksparken.

– Liberalerna tyckte att för stor del av parken tas i anspråk men övriga partier inser hur viktigt det är att vi får fram fler förskoleplatser, speciellt i det aktuella området, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (MP).

Liberalerna yrkade på återremiss för att rita om planen. Moderaterna har förståelse för att det finns åsikter om att man inte ska ta parkmark för att bygga en förskola och Sverigedemokraterna belyser arbetsmiljöproblemen som kan uppstå i en förskola i två plan.
– Förskolan behövs när befintlig förskola, som ligger vid aktivitetshuset i Holma ska bebyggas med bostäder., förklarar Märta Stenevi.

Den detaljplan som majoriteten av partierna röstad igenom går ut på att 4 750 kvadratmeter av Kroksbäcksparken disponeras av den nya förskolan, som ska ligga mot Ärtholmsvägen och infarten till Kroksbäcks idrottsplats.
Utemiljön uppfyller kraven för förskolor med 30 kvadratmeter per barn.
Förskolans gård kommer dessutom att kunna användas av barn och vuxna i området när förskolan är stängd.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×