Polischeferna Stefan Sintéus och Andy Roberts ser många ljusglimtar i årets trygghetsundersökning, som målar upp en mer positiv bild av hur Malmöborna upplever sin stad än i tidigare mätningar föregående år. FOTO: Joakim Stierna

Färre utsatta för brott men folk mer otrygga

MALMÖ Andelen Malmöbor som de senaste tolv månaderna anser sig var utsatta för brott – allt från våld till trafikstörningar – har minskat.
Paradoxalt nog känner sig stadens invånare mer otrygga än tidigare år.

– Det som vi ser som ett bekymmer är att oron för att bli utsatt för brott har ökat. Den är uppe på rött, nivå fyra, säger Stefan Sintéus, polismästare.
Däremot, fortsätter han, har den faktiska utsattheten för brott, andelen som upplever sig ha drabbats av ett brott, minskat och är nere på en betydligt bättre nivå än tidigare år.
Ett exempel är Herrgården där 2,2 procent upplevde sig utsatta för brott 2012 jämfört med 1,0 under 2016. För våldsbrott är siffrorna 5,9 procent jämfört med 2,7 förra året och för stöld 13 procent jämfört med 7,1.

– Här jobbar vi väldigt aktivt. Detta är ett kvitto för att vi gör en hel del bra åtgärder, säger Erik Jansäter, lokalpolisområdeschef söder.
Stefan Sintéus ser ett tydligt mönster. När det sker dramatiska brott som uppmärksammas i medierna, ökar människors oro.
I Husie har särskilt höga orossiffror noteras, vilka tros ha att göra med två överfallsvåldtäkter som skedde en kort tid före enkäten.
– Det följer ett klassiskt mönster. Det var samma sak under Mangs tid, när det skedde många sprängningar och nu utifrån alla skjutningar, säger Stefan Sintéus.
Dock, betonar han, finns det ingen anledning till ökad oro med anledning av dagens situation.

– Vi håller fast vid tesen att det överlag är kriminella som angriper andra kriminella. Risken för tredje man att angripas är minimal, även om vi naturligtvis inte kan gardera oss helt, säger Stefan Sintéus.
Arbetet med att få medborgarna att känna sig tryggare står högt upp på polisens prioritering. En viktig del är att synas ute i de brottsutsatta områdena. Ett exempel är att polisen minst en gång har sökt upp och erbjudit stöd till samtliga 30 butiker som har utsatts för väpnat rån.

Polisen arbetar också med mer drastiska metoder.
– Vi är intresserade av att utveckla kameraövervakningen, både den platsbundna och med drönare när så krävs, säger Stefan Sintéus.

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×