Oline Stig. Foto: Nille Leander

Briljanta och rikt varierade noveller

Recension/litteratur

BOK
Hägring
Författare: Oline Stig
Förlag: Albert Bonniers

Oline Stig har sedan debuten på 90-talet etablerat sig som en av Sveriges skickligaste samtida novellister. Inte sällan jämförs Oline Stig med Alice Munro och med viss rätt då hon har en liknande förmåga att i förtätad form återge ett stoff som hade kunnat räcka till en roman.

Den nya novellsamlingen Hägring innehåller tolv sådana täta berättelser, ibland också med tämligen komplicerad intrig. Titelnovellen Hägring slår an en ton för resten av boken. Den medelålders mannen Olof följer tillsammans med några vänner en mycket speciell ung kvinna på Facebook. Var och en har en privat dialog med kvinnan, men finns hon egentligen på riktigt?
Här lyckas Oline Stig skapa ett slags spänning kring ett samtidsfenomen som jag antar att åtskilliga läsare kan relatera till. I slutet av novellen kommer Olof så till något slags vändpunkt eller insikt om vikten av att leva i verkligheten.

Och visst är det i en påtagligt igenkännbar verklighet som Oline Stigs berättelser utspelar sig. Hon är så skicklig på att förankra även mer osannolika skeenden i en konkret vardagsmiljö att jag låter mig övertygas om berättelsens trovärdighet. Simona och hästarna är ett exempel på det. Där rullas ett ödesdrama av klassiskt snitt upp i en lantlig ridskolemiljö. Men själva berättandet sker i en alldaglig ton och med ett stilgrepp som låter det sista stycket få avgörande betydelse för förståelsen av helheten.

Det är ett varierat persongalleri i boken. En stalker ger, under vad som skulle kunna vara intervju, men efter hand framstår som ett förhör, sin version av ett händelseförlopp. En signifikant nyckelreplik lyder: ”Det är alltså hennes ord mot
mitt.” Vems version av verkligheten och historien är egentligen den rätta?
Det är en fråga som
återkommer under läsningen av Hägring. I en tid av ”post-truth politics” känns frågan dessutom höggradigt aktuell. Men i samtliga förekommande fall överlåter Oline Stig till läsaren att avgöra vad som kan vara sanning och vad som eventuellt är rena lögner.

I romanen Jupiters öga undersökte Oline Stig med utgångspunkt i dokumentärt material, men med fiktionens hjälp, sina norska farföräldrars ödesdigra livsval att gå med i nazistpartiet Nasjonal samling.
I denna nya novellsamling skildras i Familjefesten hur en 90-årig dam envist håller fast vid sin ungdoms nazistiska ideal, vilket ställer allt på sin spets när familjemedlemmar och släktingar sammanstrålar för att fira hennes födelsedag.
Här målar Oline Stig med en lite bredare pensel än annars och åstadkommer ett slags satir som även har drag av slapstickhumor. Det är en annan sida av Oline Stigs berättarkonst. Hon kan emellanåt växla in på ett humorspår, men fortfarande med ett slags vardagsförtöjning. Konsten att rädda ett bibliotek är en sådan novell. Den väger lite lättare än de tidigare nämnda, men håller sig ändå stilmässigt inom den realistiska ramen.

Till de tyngst vägande novellerna hör Vänskap och Ett förälskat sinne. Båda berättelserna handlar om det förflutna och att i mogen ålder försöka knyta an till det som en gång var.
Där finns både suveränt raffinerade intriger och en skarp gestaltning av personerna. Hägring är en både briljant och rikt varierad novellsamling.

BOK
Hägring
Författare: Oline Stig
Förlag: Albert Bonniers

×