Fortfarande lägger människor blommor och tänder ljus vid platsen där Ahmed Obaid mördades.

Samarbetet ger snabbare insatser

MALMÖ Beredskapen var god efter mordet på 16-årige Ahmed Obaid vid busshållplatsen på Rosengård. Sen flera år tillbaka jobbar myndigheter och föreningar nära varandra för att skapa en trygg miljö.

– Sen upploppen och stenkastningarna under 2008 och 2009 har vi skapat ett framgångsrikt arbetssätt genom att samarbeta över gränserna, säger Sara Klejsen Åhlander, avdelningschef för individ- och familj i stadsområde öster.
Varje fredag träffas socialtjänsten med områdespolisen, representanter för skolorna, fritids, räddningstjänsten, områdesvärdarna och ibland någon av föreningarna på Rosengård. De kan agera gemensamt om något akut inträffar.
– Dagen efter att det sorgliga mordet hade skett drog stadsområdet direkt igång ett trygghetsskapande arbete där bland annat Tegelhuset höll öppet i helgen för ungdomarna och poliser, trygghetsvärdar och nattvandrare rörde sig ute i området och var med på den första minnesstunden, berättar Sara Klejsen Åhlander.
Kommunpolis Glen Sjögren framhåller också att de speciella områdespoliserna var ute och vandrade den kvällen och därför fanns på mordplatsen nästan direkt efter.
– Vi hade patruller ute i området under hela helgen och satsar på att vara ute i skolorna och på mötesplatserna för fånga upp folks känsla av otrygghet och att reda ut alla osanna rykten som sprids och gör folk rädda, menar Glen Sjögren.
Han avslöjar också att i den trygghetsmätning som presenteras i nästa vecka är det färre Rosengårds bor som känner sig otrygga och minst 70 procent av Rosengårdsborna har ett förtroende för polisen. Brottsstatistiken pekar också på en minskad kriminalitet.
Flera av intervjupersonerna förmedlar en bild av att färre unga hamnar i kriminalitet. Sen mordet har socialtjänsten också hjälpt ett par unga i riskzonen att lämna osunda sammanhang.
Minskade socialbidragstagare, höjda skolbetyg och en lägre arbetslöshet är några andra positiva trender på Rosengård under det senaste året.
– Vårt sätt att arbete har lett till att vi har flera olika yrkesgrupper som kan föra en dialog med folk som bor i området samtidigt som vi har en nära kontakt med de ideella krafterna som känner av stämningarna, förklarar Bo Sundqvist, chef för områdesutvecklingen på Rosengård.
Ett faktum är att det bor cirka 8 500 personer under 18 år på Rosengård. Det är mer än en tredjedel av hela befolkningen på 22 000 personer.
Ett uppsökande arbetssätt är därför angeläget. Både polisen och socialtjänsten gör hembesök när någon ungdom är i farozonen och ibland sker besöken gemensamt.
Kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) var ute i området med nattvandrarna under den första helgen och har pratat med polisen, Malmö stads anställda och ungdomar som berörs av händelsen på Rosengård.
– För att skapa ordning och trygghet i tider av oro krävs att polisen får tillräckligt med resurser så att de är närvarande i området och att många vuxna rör sig ute bland ungdomarna, kommenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Hon menar att många vuxna och föreningar gör ovärderliga insatser och för henne som beslutsfattare är det viktigt att stötta sådana initiativ och ta del av erfarenheterna.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×