Liberalernas förslag om ämneslärarutbildningen håller inte

DEBATT

Cecilia Kjellman är akademichef, akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Henrik Svensson är sektionschef, sektionen för lärande och miljö, Högskolan Kristianstad

Sinikka Neuhaus är utbildningschef, institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Anders Linde-Laursen är dekan, fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola

Liberalerna vill koncentrera landets ämneslärarutbildningar till de stora universiteten. Christer Nylander (L), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, kommenterar att syftet med koncentrationen är att vända resultaten i den svenska skolan.
Vi, företrädare för lärarutbildningarna inom Lärosäten Syd, det vill säga Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola menar dock att ämneslärarutbildningar på både högskolor och universitet självfallet ska finnas kvar även i fortsättningen. Detta därför att:

1. De råder fortsatt stor lärarbrist och SCB:s senaste prognos pekar på stort behov av lärare i alla kategorier – så även ämneslärare. En koncentration av ämneslärarutbildningen till sex universitet skulle inte resultera i fler examinerade lärare. Söktrycket till ämneslärarutbildningen är fortsatt starkt sedan flera år tillbaka och yrkets attraktion för studenterna är stor oavsett var den ges.

2. Det pågår ett mycket bra samarbete inom Lärosäten Syd, där lärarutbildningarna träffas regelbundet både enskilt och tillsammans med skolhuvudmännen. Här arbetas gemensamt med bland annat dimensioneringsfrågor och utbildningssamverkan. Detta samarbete har bland annat resulterat i en gemensam överenskommelse för ämneslärarutbildningarna i Halmstad, Kristianstad, Lund och Malmö. Det betyder exempelvis att en student antagen i Malmö kan studera engelska i Malmö och fortsätta med moderna språk i Lund. Eller att en student antagen i Lund efter ämnesstudier i Lund fortsätta att läsa kemi i Kristianstad. På detta sätt sker utbyten och koncentration av ämnen på det lärosäte som har bäst kapacitet. Samarbetet mellan lärosätena i regionen går ut på att erbjuda studenter ett brett utbud av ämneskombinationer för att tillgodose kommunerna och skolornas behov.

3. När det gäller kvaliteten i ämneslärarutbildningarna prövas den av UKÄ, Universitetskanslersämbetet, som utfärdar examenstillstånd. Det betyder att samtliga lärosäten fått söka examenstillstånd i förväg. Tillsammans har våra fyra lärosäten examenstillstånd i princip för samtliga undervisningsämnen – 20 för årskurs 7-9 och 20 för gymnasieskolan, men inget lärosäte har ensamt mer än 14 examenstillstånd per inriktning. Samtliga ämneslärarutbildningar kommer att utvärderas av UKÄ under 2018. Utfallet av tidigare kvalitetsutvärderingar visar inget samband mellan hög kvalitet och lärosätets storlek.
Bästa Christer Nylander eller andra företrädare för Liberalerna – ni är varmt välkomna till ledningarna för lärarutbildningarna i regionen för att få bättre kunskap om hur all ämneslärarutbildning i regionen fungerar!

Cecilia Kjellman är akademichef, akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Henrik Svensson är sektionschef, sektionen för lärande och miljö, Högskolan Kristianstad

Sinikka Neuhaus är utbildningschef, institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Anders Linde-Laursen är dekan, fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×