Morgan Levin vid biodlingen som är en del av verksamheten inom Vismarlövs bagarstuga.
Morgan Levin är tjänstledig från sin lärartjänst på Spångholmsskolan Bara. Nu hoppas han att bagarstugan ska kunna ta emot elever med anpassad studiegång.

Vill hjälpa elever med anpassad studiegång

VISMARLÖV Morgan Levin hoppas kunna kombinera sin erfarenhet som lärare med verksamheten i familjeföretaget.
Vismarlövs bagarstuga kommer att erbjuda praktikplatser för elever med anpassad studiegång.

Morgan Levin, som är tjänstledig från sin lärartjänst på Spångholmsskolan i Bara, ska vara deras handledare.

Vismarlövs bagarstuga är ett familjeägt företag som startades av Morgans mamma Carina Levin för sju år sedan. Här arbetar 25-30 personer. Företaget levererar bröd till många försäljningsställen och säljer också själv sina produkter på olika platser.
Morgan Levin är lärare i idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap. Han har även behörighet i andra ämnen.
– De senaste åren har känts tuffa som lärare. Jag skyller varken på elever, lärare eller föräldrar utan det rör sig om ett systemfel.
– Fokus läggs på fel saker. Jag känner inte att det finns tillräckligt med tid för att förbereda lektioner eller för att hålla i dem. Adminstrativa uppgifter tar för mycket tid i anspråk. Jag är proffs i mina ämnen men när jag känner att jag inte har tid att vara det är det dags att göra något annat.
Morgan Levin har arbetat som lärare i elva år varav de senaste fem åren i Bara. Nu vill han kombinera sina erfarenheter från familjeföretaget med läraryrket.

I skolan beviljas allt flera elever så kallad anpassad studiegång. Anpassad studiegång innebär att skolan frångår timplanen för en elev, till exempel genom att ta bort ämnen. Anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat.
Vismarlövs bagarstuga hoppas kunna börja erbjuda platser för elever som beviljats anpassad studiegång redan nu under våren.
– Kommuner som är intresserade av en plats här får göra en ansökan. Jag skulle tro att vi kan ta emot 1-2 elever inom kort.
Många elever som har anpassad studiegång blir underkända i en del ämnen. Morgan Levin menar att han som behörig lärare har möjlighet att bedöma barnen.
– Många med anpassad studiegång försöker bli godkända i kärnämnena men riskerar att bli underkända i flera andra ämnen. Detta trots att de utfört avancerade arbetsuppgifter. Problemet är att det inte finns någon som kan göra en bedömning av deras prestation.

Morgan Levin tar gårdens egen biodling som exempel. Från den tillverkas bland annat bivaxljus som säljs i butiken.
– För att göra ett sådant måste biodlingen skötas på rätt sätt. Det krävs en ritning och vaxet ska klippas till.
– Bara i den processen kan vi arbeta med många olika kunskapskrav inom flera olika ämnen.

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×