Ordförande vill undvika förskola i Munkarp

höör Lokalsituationen för förskolorna i Höör är i akut kris. Nu förs diskussioner om Munkarps gamla skola ska tas i bruk. Men barn- och utbildningsnämndens ordförande Björn Andreasson (M) är kritisk.
– Jag är skeptisk till Munkarp. Bland annat eftersom det krävs bil, säger han.

SkD har i flera artiklar berättat om det akuta behovet av förskolelokaler i Höörs kommun. Björn Andreasson bekräftar situationen.
– Det är 70 barn som vi inte har placering för just nu och som kommer behöva placeras under året, säger han.
Nya moduler i Tjörnarp är på gång i augusti. Däremot är inte längre moduler på kommunens parkeringsplats på Björkgatan ett alternativ.
Redan nu i januari håller Folkets hus på att inredas till förskola. Eventuellt kommer också Munkarps skola tas i bruk för att lösa situationen. En lokal som stått tom i flera år. Där hoppas dock Björn Andreasson på en annan lösning på grund av att Munkarp gör många föräldrar beroende av bil.

– Folkets hus är en intressant lösning och vi tittar också efter lokaler i Fogdarödsområdet, säger M-politikern.
När det gäller en ny grundskola finns det sedan flera år en vilja bland tjänstemännen men också bland en del politiker att den ska byggas på Höör Väster. Bland annat har Kvarnbäck varit ett alternativ. Björn Andreasson ser istället gärna att skolområdet på Östergatan kommer i fråga.

– Jag ser väldigt positivt på ett skolområde. Många tycker det är bra att det finns samlat. Många tjänstemän vill ha en skola på Höör Väster. Men låt oss diskutera för- och nackdelar, säger Björn Andreasson som är kritisk till hur man i Höörs kommun planerar utbyggnader.

– Ofta vet inte grannar om när det ska byggas en ny förskola eller skola. En skolbyggnad är något kommunen borde ta höjd för i förväg.
– Ett annat exempel är Tjörnarp där all mark kring skolan är prickad. Vid Tjurasjö där vi vill bygga förskola finns fornfynd. Då är det svårt, säger Björn Andreasson.

Läs mer:

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×