Lund kan ta emot färre flyktingar 2017

lund Kommunstyrelsen beslutade på onsdagskvällen att ansöka om en lägre kvot nyanlända nästa år.
Bakgrunden är att Migrationsverket aviserat ett minskat behov eftersom färre asylsökanden kommit till Sverige.

Det som tidigare är sagt från statsmakterna är att kommunen under innevarande år ska ta emot 544 nyanlända för bosättning.
I kommunstyrelsen finns det en stor enighet för att meddela länsstyrelsen, som i sin tur rapporterar till länsstyrelsen, att Lund gärna tar emot färre flyktingar än 544.
– Vi har förr om åren inte nått upp till att ta emot en procent av flyktingarna, vilket är vår del av landet rent statistiskt. Det skulle motsvara ungefär 300 nyanlända. Anledningen har varit att vår bostadssituation är så svår. 544 skulle närmst motsvara två procent. Eftersom vi har svårt att klara av en så hög siffra tycker vi det är bättre om vi kan få ”rabatt” ett år till, säger Christer Wallin (M), oppositionsledare.

Han påpekar att många kommuner i avfolkningsbygder, som har en helt annan infrastruktur tillgänglig för att ta emot nya invånare i form av lediga bostäder med mera, skulle uppleva det som ett bakslag ifall deras tilldelning minskades.
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, påpekar att det var de borgerliga som under sina år tog ett relativt litet ansvar för att ta emot flyktingar, och att det är anledningen till Lunds höga tilldelning 2017.
Den styrande minoriteten ville därför i sitt svar till länsstyrelsen formulera det som att Lund visserligen gärna ser en lättnad, men bara under förutsättning att ansvaret inte vältras över på någon annan kommun. Det förslaget gick dock inte igenom.
De dystra budgetutsikterna för 2018-2020 var ett annat ämne för kommunstyrelsen. Den fick ta emot alla konsekvensbeskrivningar från nämnderna, vilka tidningen skrivit om den sista tiden.

Alliansen lyfte fram att ifall deras budgetar hade antagits de senaste åren hade Lunds ekonomi inte varit så ansträngd som i dag. Effektiviseringar för 180 miljoner hade redan genomförts, vilket skulle motsvara det lägre sparscenariot på tre procent 2018.
Prognosen ser tyvärr fortsatt dyster ut, uppger Christer Wallin.
– Vi fick en prognos i tisdags från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som pekar på minskade skatteintäkter och statsbidrag. Den var sämre än prognosen i oktober, säger han.

I en kommentar till budgeten skriver Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande: ”Nu kommer vi att inom kort att analysera helheten för alla kommunens verksamheter, vilket blir ett viktigt steg i arbetet att ta fram en budget för 2018. Utmaningarna är stora, men vår målsättning är att hitta en majoritet för en stark budget för Lunds kommun där kvaliteten i välfärden och annan kommunal verksamhet värnas och utvecklas”.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×