Många Kävlingebor har långt till en återvinningsstation och svårt att ta sig dit. Det gör att de i stället slänger glas, papper och annat avfall som kan sorteras i soporna.
I många kommuner finns ett system med soptunnor som har flera fack att sortera sopor i.
Åsa Ahlqvist vill ha utökad sopsortering. Foto: Privat

Förslag: Underlätta sopsortering i hushåll

Kävlinge Hur kan en kvalitetskommun inte erbjuda dess invånare att sortera metall, glas, papper och annat hushållsavfall i det egna hemmet?
Det undrar Rinnebäcksbon Åsa Ahlqvist. Hon vill nu att kommunen utökar möjligheten till sopsortering i hushållen.

– Jag har bott i många kommuner i mitt liv – bland annat Uppsala, Eskilstuna och senast I Helsingborg – och rört mig i många kommuner. När jag flyttade till Kävlinge 2012 så hade vi bara en tunna. Det var lite förvånande. Jag hade förväntat mig mer, säger Åsa Ahlqvist.
Den tunnan har nu bytts ut mot en med två fack, ett för matavfall och ett för övriga sopor efter att kommunen infört möjligheten att återvinna matrester.

Men den som vill sortera förpackningar, plast, glasflaskor och annat som numera ses som en självklarhet att återvinna måste fortfarande bege sig till någon av de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen, eller de större återvinningscentralerna. Det är inte helt lätt för alla, menar Åsa Ahlqvist.
– Vi har en bil, fyra barn och är två som jobbar heltid, och har långt till återvinningen, säger Åsa Ahlqvist, som ändå återvinner så mycket hon kan.
– Men jag ser grannar som slänger flaskor och annat i soptunnan. Det gör mig ledsen, särskilt som min treåring går på kommunal förskola med Grön flagg. Det ger dubbla signaler.

Åsa Ahlqvist har undersökt möjligheten att få kommunen att utöka möjligheterna till hushållsnära sopsortering. Då blev svaret att hon skulle lägga ett medborgarförslag.
Det har hon gjort nu, och har efter en vecka nästan fått ihop till de hundra röster som krävs för att politikerna ska behandla förslaget.
– Många tycker det är en bra idé.

Johan Ericsson (M), ordförande i tekniska nämnden, ger henne dock små möjligheter att få igenom förslaget.
– Jag tror inte att det blir bifall till förslaget. Det finns ett par olika skäl.
Ett är att tekniska nämnden i samband med att den fattade beslut om att samla in matavfall diskuterade att även införa möjligheten att sortera andra hushållssopor. Men förslaget röstades ned.

– Det andra är att våra sopbilar bara har två fack. Det skulle antingen krävas att vi köper in nya bilar eller utökar personalstyrkan så att vi kan hämta sopor oftare, säger Johan Ericsson.
Den äldsta av kommunens sju sopbilar är bara fem år gammal.
– Det skulle vara kapitalförstöring att byta ut dem nu. Och vi menar att det finns möjlighet att sortera sopor redan, säger han och syftar på befintliga återvinningscentraler -stationer.
Däremot utesluter han inte att i framtiden, när det är dags att byta sopbilar igen, så kan frågan tas upp på nytt.

Om Kävlingeborna sorterar sämre än andra på grund av att återvunna sopor inte hämtas i hushållet vet Johan Ericsson inte.
– Vi ska göra en plockanalys där man tar ett visst antal tunnor och ser vad som finns i dem. Men jag vet att när vi införde matsortering så minskade den totala mängden sopor.

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×