Björn Andreasson (M) slår ett slag för det stora behovet skollokaler i Höörs kommun. Framförallt i tätorten men också i de norra delarna av kommunen. Foto: Tobias Lagerholm

”En halv miljard krävs”

höör Fyra nya förskolor med flera avdelningar, en ny grundskola och mer tillfälliga modullösningar krävs för att klara lokalsituationen. Det visar en skriftlig rapport från barn- och utbildningsnämnden som SkD tagit del av.
– Med äldreboenden inräknat skulle jag säga att det på sikt krävs investeringar för 500 miljoner kronor, säger Björn Andreasson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det är i förslaget till investeringsbudget för 2018 som barn- och utbildningsnämnden valt att sätta fokus på det långsiktiga behovet av förskole- och skollokaler. Av rapporten att döma handlar det om en närmast krisartat behov av nya lokaler inom framförallt förskolan.

På senaste kommunfullmäktige sade Björn Andreasson (M) att behovet omfattas av en totalkostnad på en halv miljard för kommunens kommande investeringar. En siffra han håller fast vid under intervjun med Skånskan.
– Bara en grundskola kostar 100 miljoner. En genomsnittlig förskola ligger på mellan 40 och 50 miljoner. I dag finns det i Höör en kapacitet att årligen investera för 20 miljoner. Kanske kan vi bygga för 100 miljoner inom en treårsperiod.
– Jag kan inte säga exakta belopp utan vill flagga för att vi måste ta lokalbehovet på större allvar, säger Björn Andreasson.

Inom två till tre år hoppas moderatpolitikern se en ny förskola i Sätofta med åtta avdelningar. Generellt räknar man med 15 barn per avdelning.
– En förskola på Åkersberg vore också bra. Då är vi kanske framme vid 2025. Sen behövs en grundskola. Antingen vid det nuvarande skolområdet eller på Höör Väster, säger Björn Andreasson.
Men barn- och utbildningsnämndens långsiktiga behov stannar inte där. Nya förskolor på Höör Väster och i Tjörnarp finns med i pipeline. Utbyggnader av förskolorna Skeppsklockan och Konvaljen likaså. En renovering av Ringsjöskolan, en förbättrad utemiljö vid Enebackeskolan och en utökning av förskolan i Norra Rörum är andra exempel på förändringar som behöver göras.

Vad är då orsakerna till detta akuta läge? Mellan åren 2016 och 2025 väntas en volymökning av 515 barn i behov av skolutbildning. 170 av dessa bedöms vara i förskoleålder.
– Man kan räkna med en ökning av storleken en förskoleavdelning per år. Vi ser också en ökning av antalet inskrivna barn på förskolan. År 2000 var 55 procent inskrivna jämfört med 88 procent 2015, säger Björn Andreasson.

Barnens ökade vistelsetider påverkar också behovet av fler förskolor.
– Tittar man i Höör historiskt de senaste 15 åren har privata förskolor byggt ut sina verksamheter medan de kommunala inte gjort det. På den privata sidan ser vi nu att det inte händer mer och då måste vi bygga ut.

Hur mycket har invandringen påverkat den uppkomna situationen?
– Där finns ingen större påverkan på förskolesidan. Däremot påverkar det på gymnasiet och vuxenutbildningen, säger Björn Andreasson.

Du har varit ordförande i barn- och utbildningsnämnden i sex år. Varför har det inte hänt mer på utbyggnadssidan under din tid?
– Jag tar större ansvar än jag har. Men barn- och utbildningsnämnden saknar befogenheterna för att bygga.

– Vi får inte beställa något utan får ödmjukt fråga. Det är kommunstyrelsen som bestämmer om allt som byggs, säger skolpolitikern.

Läs mer:

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×