Sanering av mark utmed Militärvägen diskuteras. Foto: Jari Markkanen

Deponisanering åter på tapeten

ystad En tjänstemannagrupp ska undersöka möjligheterna till sanering av en gammal deponi på regementsområdet.
Det föreslår kommunstyrelsen.

Tjänstemannagruppen ska bestå av representanter från näringslivsenheter, fastighetsavdelning och avdelning för hållbar utveckling och kommunens EU-samordnare.
De ska undersöka möjligheterna att få medel från EU, stiftelser och fonder och att driva saneringen som ett forskningsprojekt tillsammans med ett universitet eller någon annan forskningsenhet.

Det beror på att tidigare kalkyler visar att det inte är möjligt att få kostnadsteckning för saneringen som beräknas till 100 miljoner kronor.
Det finns visserligen statligt stöd för en sanering för att öka byggandet av bostäder under vissa förutsättningar, men inte för handelstomter.
Förslaget har sitt ursprung i en motion från moderaterna i februari 2016.

Moderaterna hänvisar till att en det finns flera intressenter för handelstomter i Ystad, men att kommunen inte har några att erbjuda. En sanering av en gammal deponi vid Dragongatan och Militärvägen skulle däremot vara en lösning.
Därför föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att näringslivsenheten får i uppdrag att sätta samman en grupp att undersöka möjligheterna att få bidrag för saneringen.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×