Totalt 29 hål borrades hösten 2016 för att ge en sista bild av hur mycket och vilka föroreningar som finns i marken. Foto: ARKIV
Teckomatorpsborna vill ha bort föroreningarna hellre än att de innesluts, säger projektledare David Boghard.

Äntligen ska giftet bort

TECKOMATORP Nu ska gifterna bort en gång för alla från gamla BT Kemi-området i Teckomatorp.
Under 2019 ska marken grävas ut på det södra området och den mest förorenade jorden ska forslas bort.

Metoden blir den samma som tillämpades när det norra området sanerades för några år sedan, men saneringen blir minst lika tidsödande och komplicerad.

I marken finns många meter med betsvämmor tillverkade i betong, men även där BT Kemis gamla fabriksbyggnader var placerade.
Därför kommer en insats att göras inom ett par år och därmed ska en av Sveriges allra värsta miljöskandaler äntligen få ett slut:
– Beräkningar och riskvärdering som gjorts i huvudstudien visar att en urgrävning är det bästa alternativet.

– Boende i Teckomatorphar även i flera attitydundersökningar visat att man vill ha bort föroreningarna hellre än att de innesluts. Styrelsen är av samma uppfattning och även vi i projektledningen, säger David Bohgard, projektledare för BT Kemi Efterbehandling.

Boghard förklarar att alla parter nu är överens:
– Nu har Naturvårdsverket och länsstyrelsen godkänt den reviderade huvudstudien för det södra området och med det är vi överens om att en urgrävning är den metod som ska användas, säger David Bohgard.
Det är mycket förorenad jord som ska forslas bort från Teckomatorp och gamla BT Kemiområdet:
53 000 ton ska grävas ut ur de mest förorenade områdena, inte minst vid de underjordiska betsvämmorna där insatser görs sex meter ner i marken.

Den förorenade jorden skickas därefter för omhändertagande och saneringen innebär att 80 procent av föroreningarna försvinner från området.
Det är en tid fram till arbetet inleds, närmare bestämt någon gång under 2019 och kommer att kosta cirka 170 miljoner kronor medan hela saneringen ska ha åtgärdats 2021.

BT Kemi producerade växtgifter i fabriken i Teckomatorp mellan 1965 och 1977. Den totala kostnadsbilden för att städa upp efter fabriken kommer når svindlande höjder, rent enomiskt:
När hela den omfattande saneringen är klar 2021 kommer kostnaderna sannolikt vara uppe på en halv miljard kronor.

Dagens fråga

Fick du din valda semesterperiod i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×