Gatukorsningar halkbekämpas med en blandning av grus och salt liksom backkrön, men i övrigt är det endast snöplogning som Sjöbo kommun genomför. Foto: Carloline Stenbäck
Gång- och cykelvägar snöröjs först enligt kommunens prioriteringsordning. Foto: Caroline Stenbäck
När snön lägger sig tar trafikanterna det automatiskt lugnare. Värre är det om snön regnar bort och sen fryser på igen. Foto: Caroline Stenbäck

Alla resurser ute på vägarna

SJÖBO Sjöbo kommun skickade på onsdagen ut samtliga sina enheter för halkbekämpning.
– Det är gång- och cykelvägar till kollektivtrafik som främst prioriteras, säger gatuchef Christel Wohlin.

Under onsdagen uppnåddes i det ymniga snövädret snabbt regeln om att starta halkbekämpningen när tre centimeter snö lagt sig på huvudgatorna i tätorterna. Även i villakvarteren, där regeln säger mer än sex centimeter snö, var det full fart på plogmaskinerna.
– Vi har alla våra enheter ute på halkbekämpning och plogning. De mängderna snö som kommit under dagen innebär att vi använder oss av vår snabbprioriteringslista, sa gatuchefen i Sjöbo, Christel Wohlin, på onsdagens eftermiddag.

Prioterat före allt annat är gång- och cykelvägar, därefter är det huvudgatorna inne i tätorterna och sen betas successivt gata för gata av utifrån snöläget.
– Vi kommer att vara ute så länge det behövs, vi har personal med jour. Men det är ju alltid bättre att det börjar snöa som idag, mitt på dagen när vi har folk i tjänst och inte klockan tre på natten, konstaterar Christel Wohlin och tillägger:
– Men självklart är det så att varje gubbe och maskin vi måste sätta in kostar klart pengar.

Sjöbo kommun ansvarar enbart för gatunätet i tätorterna, medan Trafikverket svarar för övrigt vägnät. Inne i Sjöbo tätort tar kommunen hjälp av fem olika entreprenörer i samarbete med den egna gatuenheten. I övriga byar bekämpas snön av en entreprenör per by.
När snön röjts undan sprids en blandning av grus och salt ut, men då framför allt i gatukorsningar och i backkrön.

– Vi har ingen total halkbekämpning utan enbart på utsatta platser. Men det positiva med den här vita halkan är att den syns, folk tar det automatiskt lite lugnare, säger Jesper Andersson, teknisk chef. Samtidigt konstaterar han avslutningsvis:
– Däremot blir det värre om snön nu övergår i regn och det sen fryser på. Då blir det svårare att se att det är halt.

Dagens fråga

Zlatan säger nej till landslaget. Hade det gått bättre i VM med anfallaren i laget?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×