Att få barn har en kraftig långsiktig effekt på mödrars arbetsinkomster, visar Lundaforskare. Barnet på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra.ARKIVBILD

Första barnet kostar mest

LUND Att få ett första barn innebär för modern ett inkomsttapp på 11 procent, jämfört med andra kvinnor. Det visar en ny studie från ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Skillnaderna är tydligast för den förstfödde, medan barn nummer två endast en kortsiktig effekt på löneutvecklingen.
Att det lönemässigt är en kvinnofälla att föda barn har hävdats länge, men det har varit svårare att leda det i bevis.
Lundaforskarna har därför i denna studie jämfört inkomstutvecklingen hos kvinnor som fött barn efter provrörsbefruktning med en annan grupp kvinnor som misslyckats med samma sak.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×