Att sänka antalet timmar i förskolan från 25 till 15 för barn till föräldralediga och arbetssökande förs av utbildningsförvaltningen fram som ett sätt att minska utgifterna. ARKIVBILD

Färre lärare en effekt av Lunds sparkrav

lund Ett kraftigt minskat antal tjänster på Lunds gymnasieskolor blir effekten om kommunen tvingas spara så mycket som kommunledningen befarar. I värsta scenariot rör det sig om 100 jobb som försvinner.

Det handlar om den konsekvensanalys som kommunstyrelsen begärt in av nämnderna. De ska redovisa vilka följderna blir om kommunen måste spara tre, fem eller sju procent de kommande åren.
För utbildningsnämndens del innebär ett sparkrav på tre procent att 30 tjänster måste bort. För de två övre nivåerna rör det sig om 50 respektive 70 jobb.
En hävstångseffekt blir att Lund förlorar intäkter från andra kommuner som köper platser på Lunds gymnasieskolor.
Det rör sig om 6,4 miljoner i treprocentsalternativet, 10,7 miljoner för mellanalternativet och 14,7 miljoner om nämnden tvingas spara sju procent.
Denna bieffekt gör att ytterligare ett stort antal tjänster hotas.
Förvaltningen framhåller att Lunds gymnasieskola redan i dag har den lägsta kostnaden per elev i en jämförelse med landets 25 största kommuner. Gymnasieskolan i Lund är kostnadseffektiv.
Därför lyfter förvaltningen fram andra sätt att spara som inte direkt påverkar elevpengen. Det rör sig om slopade lärlingslöner, färre alternativ för skolmåltiderna, en avveckling av hippologgymnasiet, gymnasieveckan och kunskapsmässan samt att ta bort resebidrag vid dubbelt boende.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×