Vellinge samarbetar för pojkarnas bästa

YSTAD Vellinge överklagar inte förvaltningsrättens beslut att häva kommunens beslut om flytt för fem ensamkommande pojkar i Ystad.

De tre gode män för de fem ensamkommande pojkarna i Ystad träffade i onsdags handläggare på socialförvaltningen i Vellinge kommun.
– Vi diskuterade med de nya handläggarna i god och positiv andra, säger Thomas Flinck, god man för två pojkar.
– Syftet med träffen var att nu se till att göra det bästa för pojkarna.

Det var förra veckan som förvaltningsrätten hävde Vellinge kommuns beslut att flytta pojkarna från HVB-hemmet Stugan i Ystad efter kort varsel och utan att först ha utrett deras behov.
Anledningen var att Vellingen hade ordnat egna boende i kommunen för ensamkommande.
Tvisten har pågått sedan hösten och avslutas nu med samverkan.
– I fortsättningen ska Vellinge föra dialog med gode män och med pojkarna och socialtjänsten ska också hålla utredningssamtal med dem, säger Thomas Flinck.
– Vi ser positivt på det här och ser fram emot att samarbeta med Vellinge, säger han.

Nyhetsbrev

×