Henriette Ellberg. Foto: Arkiv

Söderslättsamarbete kring turism läggs ner

SKURUP Skurup måste hitta nya vägar för att marknaadsföra kommunen och locka besökare.
Vid årsskiftet läggs Söderslättssamarbetet kring turistnäringen ner efter 14 år.

Förra året hoppade Svedala av och nu har även Vellinge kommun meddelat att de lämnar turistsamarbetet som sedan 2002 även omfattat Skurup och Trelleborg.

Under varumärket Söderslätt har de fyra kommunerna arbetat tillsammans med utveckling och marknadsföring av turismen.
En gemensam budget med bidrag från respektive kommun har legat till grund för arbetet med att lyfta området Söderslätt. Men nu är det definitivt slut.
– Det vi har sagt är att det inte finns någon anledning att Trelleborg och Skurup går vidare. Skurup kommer fortfarande ha samarbeten, men exakt hur det kommer att se ut vet vi inte.
Det säger Henriette Ellberg, turist- och kommuninformatör i Skurups kommun, som nu står ensam i sitt arbete mot besöksnäringen.

Det formella samarbetet upplöses i sin tidigare form från och med den 1 januari 2017. Men Skurup liksom Trelleborgs kommun kommer som en tillfällig lösning att lotsa vidare besökare på nätet till en hemsida där Skurups utställningar, museer, boenden och evenemang även fortsättningsvis går att hitta.

– Det kommer med säkerhet att finnas en koppling på visit.skurup.se som går vidare till våra lokala företagare. De ska fortfarande gå att hitta. Vi kommer även ha kvar våra gemensamma facebooksidor för Sydkusten och Söderslätt eftersom de har så många följare, berättar Henriette Ellberg.

Kan Skurup stå på egna ben i utvecklingen av besöksnäringen?
– Nej, det tror jag inte. Vi behöver samarbeten men som sagt, in nuläget vet vi inte hur det kommer att se ut.

Kommer samarbetet med andra kommuner nu utökas?
– Det blir kanske fler gränssamarbeten med grannkommunerna i området. Vi har ju sedan tidigare ett bra samarbete med Ystad, Simrishamn och Tomelilla.
Ett visst samarbete kommer att fortgå i Söderslättskommunerna, men i vilken omfattning eller hur det utformas får framtiden utvisa.

Nyhetsbrev

×