Gode man Thomas Flinck, här tillsammans med tre av pojkarna, Zia Mohammadi, Mohammad Haidari och Nabi Haidari, som vill stanna kvar på HVB-hemmet Stugan i Sövestad. Foto: Claes Hall

Tre gode män JO-anmäler Vellinge

Ystad Thomas Flinck och två andra gode män för fem ensamkommande ungdomar i Ystad JO-anmäler Vellinge kommuns omsorgsförvaltning för dess hantering av ungdomar som de har placerat på Stugans HVB-hemmet Stugan i Sövestad.

– Dessutom har IVO (Inspektionen för vård och omsorg) öppnat ett tillsynsärende av Vellinges placeringar av barn och unga efter HVB-hemmet Stugans anmälan, säger Thomas Flinck, god man för en av pojkarna.
JO-anmälan handlar om att det uppstod problem i samarbetet mellan ungdomarna och deras gode män med Vellinges omsorgsförvaltning när den beslöt den 26 september att flytta sju pojkar från Stugan till tre andra privatdrivna HVB-hem i Vellinge kommun.
Två av pojkarna har redan flyttat, men fem vill stanna kvar i Ystads kommun, där de har rotat sig och trivs med boendet och skolan.

Omsorgsförvaltningen hade varken informerat eller samrått med pojkarna och deras gode män om beslutet och om det planerade mötet med dem. Pojkarnas gode män vädjade då till omsorgsförvaltningen att stoppa sina planer och i stället ha en dialog med dem och pojkarna. De ifrågasatte att omplaceringen skulle ske med så kort varsel som mindre än tio dagar.
Förvaltningen struntade i gode mäns önskemål och träffade två av pojkarna. Tre pojkar reagerade med psykisk oro och klarade inte av att träffa socialsekreterarna, enligt JO-anmälan.
Därför vill pojkarnas gode män att JO granskar om omsorgsförvaltningen har handlagt ärendet i enlighet med socialtjänstlagen. Vidare önskar de få JO:s bedömning om omsorgsförvaltningens sätt att utreda pojkarnas situation och om kraven på samråd och dialog med de berörda har uppfyllts.

Pojkarnas gode män anser också att socialförvaltningen har vägrat att följa förvaltningsrättens beslut om inhibition att vänta med nya beslut om placering av pojkarna och har dessutom kommit med osanna uppgifter till förvaltningsrätten.
I JO-anmälans sista punkt vill de att JO bedömer omsorgsförvaltningens vägran att göra nya placeringsavtal då dessa sades upp den 10 oktober trots förvaltningsrättens beslut om inhibition. Vellinge motiverade det med att pojkarna kunde ta sig till de erbjudna boenden i Vellinge.

– IVO-anmälan handlar om att de har inte tagit något placeringsbeslut för de fem barnen. Det är den biten som de kommer att titta på och det ligger till grund till IVO:s beslut, säger Annalena Malmborg, föreståndare på HVB-hemmet Stugan.
Nu bor de fem pojkarna kvar på Stugan utan avtal tills förvaltningsrätten har fattat beslut, trots HVB-hemmets tillstånd förutsätter att det finns ett avtal för barn och unga som bor där.
Under tiden ska platserna betalas av Vellinge kommun.

Dagens fråga

Kalla Anka fyller 70. Vilken Disneyfigur är din favorit?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×