Vill se nollvision för ungas arbetslöshet

Staffanstorp Staffanstorp har i jämförelse med Skåne som helhet låg ungdomsarbetslöshet, men S-politikern Torbjörn Lövendahl nöjer sig inte med det.

Han vill att kommunen tecknar en överenskommelse med arbetsförmedlingen om nollvision för ungdomsarbetslöshet i kommunen.
– Ingen ungdom ska behöva vara arbetslös, skriver Torbjörn Lövendahl i den motion han skickat in till kommunfullmäktige i Staffanstorp.
Regeringen prioriterar jobbfrågan och Torbjörn Lövendahl tror det går att få även de sista ungdomarna i arbete även om det kräver mycket jobb.

Vellinge kommun, som också har en låg ungdomsarbetslöshet, har tecknat en sådan överenskommelse med arbetsförmedlingen. En nollvision avseende ungdomsarbetslöshet, uppfylld senaste den 31 december 2020 och i överenskommelsen anges också ett antal delmål, skriver Torbjörn Lövendahl.
Staffanstorps kommun hade i juni en ungdomsarbetslöshet som låg på 3,2 procent för öppet arbetslösa, att jämföra med Skåne som hade 4,8 procent, allt beräknat som andel av befolkningen i åldern 18-24 år.
I juni månad var det totalt 119 unga personer i Staffanstorps kommun som saknade arbete.
Under året har antalet helt arbetslös varit nere i som lägst 29 personer och antalet i program med aktivitetsstöd uppe i som högst 80 personer.

Vellinge kommun hade i juni totalt 100 ungdomar mellan 18 och 24 år som var arbetslösa, vilket då motsvarade 4,1 procent av befolkningen i åldern 18-24 år.

Nyhetsbrev

×