Sådana här klistermärken har satts upp i Vellinge. Foto: Nora Nielsen negrén

Klistermärken mot flyktingar

Vellinge En mängd klistermärken med den engelska texten ”Refugees not welcome” – på svenska ”Flyktingar inte välkomna” – har satts upp i Vellinge. De syns på stolpar, busshållplatser, elskåp med mera.

Många klistermärken syns längs cykelvägen mellan Vellinge tätort och Hököpinge.
I många år har Vellinge kommuns obenägenhet att ta emot flyktingar uppmärksammats. Det är en av de kommuner som inte hade något avtal om flyktingmottagning med Migrationsverket.

Sedan den 1 mars i år kan man dock inte säga helt nej. Riksdagen har i den så kallade bosättningslagen bestämt att alla kommuner måste ta på sig att hysa ett visst antal flyktingar. Det handlar om nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd och om kvotflyktingar, det vill säga personer som beviljats uppehållstillstånd redan innan de kommit till Sverige.
Ensamkommande barn räknas inte till den här gruppen.
Det är regeringen som bestämmer hur många som ska anvisas totalt, och hur många varje kommun sedan ska ta emot bestäms av Arbetsförmedlingen, som ska samråda med Länsstyrelsen, Migrationsverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Antalet nyanlända som ska anvisas till kommunerna är i år 21 702, av dem ska 159 beredas bostad i Vellinge.
Alla kommuninvånare ser inte positivt på det. Enligt uppgift har flyktingmotståndare bildat en sluten Facebookgrupp.
Nästa år förväntas för övrigt det antal som ska beredas bostad i landet tredubblas. (SkD)

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×