43 nya miljoner till utveckling av bygden

Skurup Skurup, Svedala, Vellinge, Trelleborg och delar av Malmö kan ta del av 43 nya miljoner i landsbygdsstöd.
– Det har redan kommit in ansökningar, berättar verksamhetsledare Maria Pojjesdotter.

Ett tiotal ansökningar har redan landat på skrivbordet hos Maria Pojjesdotter som tillträdde sin tjänst som verksamhetsledare på Leader Söderslätts kontor den första april.
– Jag har precis börjat och det är jättemånga som kontaktar oss så det är jätteroligt, berättar hon.

I Svedala vill några utveckla näringslivet och landsbygden, i Vellinge vill ett företag utveckla sin verksamhet och i Trelleborg vill kommunen jobba med integration.
I Skurup har tre aktörer muntligen visat intresse för att utveckla näringslivet, kommunen, ideella krafter och näringslivet.
– Jag pratade med Malmö i går och de var väldigt positiva. De har projekt på gång inom landsbygdsutveckling och historia, berättar Maria Pojjesdotter.
Det var i mars månad som Jordbruksverket godkände Leader Söderslätts nya utvecklingsstrategi för den nya programperioden.
Den dateras från 2014 till 2020 eftersom EU-aktörerna började jobba med frågorna redan för ett par år sedan. Nu har det blivit skarpt läge igen på Söderslätt då det finns nya pengar att söka för att utveckla landsbygden och skapa fler arbetstillfällen. Pengarna kommer denna period från regionalfonden, socialfonden och jordbruksfonden.
38 miljoner av de 43 är relaterade till jordbruksfonden, övriga två områden ger 2,5 miljoner vardera.

Nytt för i år är att integration finns med i prioriteringslistan.
– De har prioriterat kvinnligt företagande mer denna period och integration är helt nytt, berättar Maria Pojjesdotter.
Nytt är också att Söderslätts område har utvidgats till att omfatta även Trelleborgs stadskärna och ett större ytterområde i Malmö än tidigare.
Förra programperioden hade Söderslätt 41 miljoner att dela på.

Nyhetsbrev

×