Här är raderna i bloggen som har fått folk att reagera.
Anders Törnblad är MP-politiker i tekniska nämnden.

”Känner för att ladda ett gevär”

MALMÖ Limhamnsborna som gnäller över trafikbegränsningar på Annetorpsvägen har fått tekniska nämndens förste vice ordförande Anders Törnblad att skriva ”jag känner för att ladda ett gevär” på sin blogg. Själv säger han att det är en metafor.

”När välmående Limhamnsbor gnäller över att deras landsvägsliknande utfart ska bli smalare för att gående ska få mer plats, så känner jag för att ladda ett gevär”, skriver Miljöpartisten i bloggen Törnblads tankesmedja.
Han berättar hur han under söndagens löptur sprang ut till Limhamn och brofästet. Då kollade han också in några byggen och Annetorpsleden, som just nu byggs om.
”Det blir så tydligt att några i Limhamn tycker att de förtjänar privilegier och att svaga grupper och klimatet ska värnas någon annanstans än i deras närhet”, skriver Anders Törnblad.

Han talar också om klass och om att ha eller inte ha och menar att klass är en viktig beståndsdel i politiken, inte minst i hans eget parti, Miljöpartiet.
”Limhamnsborna vet sitt eget värde och kräver att bli lyssnade på. Nu är inte så att de behöver offra mer än andra, för alla infartsvägar ska bli stadsgator. Klimatet kräver sitt och alla nya Malmöbor ska få plats, även i det som blivit reservat för höginkomsttagare”, menar politikern.
Det var i maj 2015 som tekniska nämnden beslutade att genomföra en större ombyggnad av Annetorpsvägen.

I planerna ingick att smalna av körbanan, bygga en längsgående gångbana längs södra sidan av Annetorpsvägen och bygga om korsningspunkter. Åtgärderna syftade till att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, för fotgängare och cyklister.
Det gällde också de boende på nya områden längs med Annetorpsvägen, som trafikeras av 12 000 fordon per dygn. 1150 namn samlades in för att protestera mot att Annetorpsleden ändrade karaktär, men tekniska nämnden sa ändå ja till förslaget.
– Även Limhamnsborna bör ta sin del av ansvaret för klimatfrågan. Det var därför jag skrev blogginlägget, menar Anders Törnblad.

Hans version är att han vill ladda ett gevär med argument för viktiga klimatåtgärder och inte att han vill ta till våld.
– Att jag vill ladda ett gevär är en bara metafor för de känslor som kommer när Malmöbor tar sig fram i sina stora bilar och spyr sina avgaser över dem som går eller cyklar för att värna om klimatet, säger Anders Törnblad.
När Skånskan ringer upp påpekar han att bloggen är hans personliga åsikter som inte hänger ihop med hans roll som tekniska nämndens vice ordförande.
– Jag förstår att någon person och vill att det ska missförstås. Men stör det folk ska jag givetvis ta bort uttrycket direkt.
Två minuter efter samtalet har Anders Törnblad ändrat till ”så känner jag för att ladda min mun med tunga argument”.

Dagens fråga

Följer du fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...
×